Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της Quest Συμμετοχών στις εταιρείες Cardlink A.E. & Cardlink One A.E.

Συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής της Quest Συμμετοχών στις εταιρείες Cardlink A.E. & Cardlink One A.E.