Συμφωνία για νέους κανόνες για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ε.Ε.

Σε κοινούς κανόνες της Ε.Ε. για τον καθορισμό επαρκών κατώτατων μισθών, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία ή/και τις συλλογικές συμβάσεις κατέληξαν χθες το βράδυ οι διαπραγματευτές του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε..

Η νέα νομοθεσία θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Ε.Ε. που έχουν σύμβαση εργασίας ή σχέση εργασίας. Οι χώρες της Ε.Ε. στις οποίες ο κατώτατος μισθός προστατεύεται αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων δεν θα είναι υποχρεωμένες να τον θεσπίσουν ούτε να καταστήσουν τις συμβάσεις αυτές καθολικά εφαρμόσιμες.

Αναλυτικά, η συμφωνία προβλέπει:

  • Ο κατώτατος μισθός θα πρέπει να είναι επαρκής για την εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης.
  • Δικαίωμα προσφυγής για τους εργαζομένους, τους εκπροσώπους τους και τα μέλη των συνδικάτων σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων.
  • Οι κανόνες της Ε.Ε. να σέβονται τις εξουσίες των εθνικών Aρχών και των κοινωνικών εταίρων να καθορίζουν τους μισθούς.
  • Η συλλογική διαπραγμάτευση να ενισχυθεί στις χώρες όπου καλύπτει λιγότερο από το 80% των εργαζομένων.