Συμφωνία Folli Follie – ομολογιούχων

«Λευκός καπνός» βγήκε μετά από τη συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της Folli Follie και της αντιπροσωπείας των Oasis Management Company, Mercier Vanderlinden και Kyma Capital, που ελέγχουν την καταστατική πλειοψηφία των κατόχων ευρωομολόγων της FFG, με τις δύο πλευρές να έρχονται σε συμφωνία.

Όπως αναφέρουν οι καλά γνωρίζοντες, έγιναν δεκτοί όλοι οι όροι που τέθηκαν στο τραπέζι των συζητήσεων επί του νέου term sheet, που θα περιληφθεί στο Σχέδιο Εξυγίανσης και στη Συμφωνία Αναδιάρθρωσης. Έτσι, ανοίγει ο δρόμος για την κατάθεση αίτησης υπαγωγής της εταιρείας σε διαδικασία εξυγίανσης βάσει του άρθρου 106β-δ του Πτωχευτικού Κώδικα.

Η ανακοίνωση του ομίλου FF Group

Η εταιρεία με την επωνυμία «Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “FF Group” (η «Εταιρεία») παρέχει την ακόλουθη ενημέρωση προς το επενδυτικό κοινό.

Κατά την σημερινή του συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την σύναψη επικαιροποιημένης προκαταρκτικής συμφωνίας (term sheet) με ομάδα ομολογιούχων αναφορικά με την προτεινόμενη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση του Ομίλου. Επί τη βάσει της εν λόγω συμφωνίας, η Εταιρεία θα απευθύνει πρόσκληση προς όλους τους ομολογιούχους δανειστές της για την παροχή συναίνεσης, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας από το απαιτούμενο κατά νόμον ποσοστό των πιστωτών της.

Η Εταιρεία θα επανέλθει με περαιτέρω ανακοινώσεις της προς το επενδυτικό κοινό σχετικά με τις επόμενες ενέργειές της αναφορικά με την εν εξελίξει διαδικασία αναδιάρθρωσης.

Η παρούσα ανακοίνωση δημοσιεύεται από την Folli Follie Ανώνυμη Εμπορική Βιοτεχνική και Τεχνική Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό για την Κατάχρηση της Αγοράς (EΕ) 596/2014 (MAR) και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Περιέχει πληροφόρηση που εμπίπτει στην έννοια της προνομιακής πληροφορίας για τους σκοπούς του άρθρου 7 του MAR. Για τους σκοπούς του MAR και του άρθρου 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1055 της Επιτροπής, το υπεύθυνο πρόσωπο για την δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης για λογαριασμό της Εταιρείας είναι η κ. Μανταλένα Κασιδιαροπούλου, του Τμήματος Επενδυτικών Σχέσεων.