Συλλυπητήρια Κ. Σημίτη στην οικογένεια του Ά. Τζοχατζόπουλου

Ï Êþóôáò Óçìßôçò óå óôéãìéüôõðï áðï ôçí ïìéëßá ôïõ ãéá ôçí ïéêïíïìéêÞ êñßóç óôï âéïôå÷íéêü åðéìåëçôÞñéï,óÞìåñá Ôñßôç 28 Áðñéëßïõ 2009 ( EUROKINISSI / ×ÁÓÉÁËÇÓ ÂÁÚÏÓ )

Ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Σημίτης διαβίβασε τα θερμά συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Άκη Τζοχατζόπουλου.

Ο Άκης Τσοχατζόπουλος απεβίωσε την Παρασκευή 27 Αυγούστου σε ηλικία 82 ετών. Ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ που αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρά προβλήματα υγείας, πέθανε από ανακοπή καρδιάς.