Σύλλογος Εργαζομένων Alpha Bank: Κατοχυρώθηκαν πλήρως οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στη CEPAL

Την πλήρη κατοχύρωση των εργαζομένων της Alpha Bank που μεταφέρθηκαν στη CEPAL, προβλέπει η συμφωνία του Συλλόγου με τη διοίκηση, καθώς δεν θα υπάρξει κάποια μισθολογική μεταβολή με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων.

Οπως αναφέρει ο Σύλλογος, «μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, αλλά πάντα σε θετικό κλίμα, σήμερα καταλήξαμε σε μια μοναδική συμφωνία με τη Διοίκηση της Τράπεζας και προχωρήσαμε στην υπογραφή και από τις δύο πλευρές μιας συμφωνίας που κατοχυρώνει με απόλυτο τρόπο τις θέσεις εργασίας, τα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα».

Τους όρους με τους οποίους οι εργαζόμενοι της Alpha Bank  θα μεταφερθούν στη Cepal, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την ανάληψη της δραστηριότητας κόκκινων δανείων, περιγράφει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Προσωπικού της Τράπεζας.

Το περιεχόμενο της συμφωνίας

1. Πλήρης αναγνώριση των ετών προϋπηρεσίας από τη Cepal, όλων των εργαζομένων.

2. Ουδεμία μισθολογική μεταβολή στις αποδοχές του εργαζόμενου με ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων που λαμβάνει.

3. Διατηρούνται όλες οι οικειοθελείς παροχές (όπως π.χ. έξοδα κίνησης, αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο κ.λπ.).

4. Διατηρείται το βρεφονηπιακό επίδομα με τους ίδιους ακριβώς όρους που ισχύουν στην Τράπεζα.

5. Διατηρείται το ομαδικό νοσοκομειακό πρόγραμμα με τους υφιστάμενους όρους.

6. Διατηρείται το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα με τους υφιστάμενους όρους.

7. Διατηρείται το υφιστάμενο αποταμιευτικό πρόγραμμα της ΑΧΑ, δίνοντας το πλεονέκτημα της καταβολής συνολικού ποσού (100%) του ατομικού λογαριασμού που προέρχεται από τις εισφορές του εργαζόμενου αλλά και του εργοδότη, με δέσμευση της Cepal συνέχισης καταβολής εισφοράς σε αντίστοιχο πρόγραμμα.

8. Διατηρείται η ίδια τιμολογιακή πολιτική, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις στα υφιστάμενα εξυπηρετούμενα δάνεια και κάρτες.

9. Οι δικαιούχοι του λογαριασμού αρωγής τέκνων θα λάβουν, όλως εξαιρετικώς, το 100% των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.

10. Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ βάσει του νόμου 4680/2020 έχουν το δικαίωμα να διατηρήσουν την επικουρική τους ασφάλιση.

11. Οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι στο ΤΑΥΤΕΚΩ, βάσει του Νόμου 4680/2020, θα επανεγγραφούν στο Ταμείο διατηρώντας τις υφιστάμενες παροχές.

12. Οι εργαζόμενοι που προέρχονται από την πρώην Πίστεως και πρώην Εμπορική διατηρούν το προσυνταξιοδοτικό δικαίωμα βάσει των Νόμων 4387/2016 και 4680/2020, εφόσον έχουν πρωτοασφαλισθεί πριν την 1/1/93.

Η μεταφορά δεν επηρεάζει το εν λόγω δικαίωμα, το οποίο συνεχίζει να ισχύει και μπορεί να το ασκήσει όποτε επιθυμεί ο ασφαλισμένος.

13. Οι εργαζόμενοι ασφαλισμένοι της πρ. Ιονικής και πρ. Εμπορικής που καταβάλλουν εισφορές στον Κλάδο Πρόνοιας του ΤΑΥΤΕΚΩ, στο πλαίσιο καθολικής διαδοχής, θα εξακολουθήσουν να καταβάλλουν εισφορές με την προϋπόθεση (που ήδη έχουμε ζητήσει) σχετικής υπουργικής απόφασης.

14. Το ομαδικό πρόγραμμα ζωής θα μεταφερθεί στο ομαδικό πρόγραμμα της Cepal.

15. Θα ισχύει για όλους τους εργαζόμενους το προβλεπόμενο από τη νομοθεσία ωράριο και το δικαίωμα κανονικής άδειας ισχύει λαμβανομένης υπόψη της προϋπηρεσίας.

16. Οι εργαζόμενοι, προερχόμενοι από την πρ. Πίστεως θα λάβουν στο ακέραιο το συνολικό ποσό του εφάπαξ που έχει παρακρατηθεί από την Τράπεζα.

17. Οι εργαζόμενοι που μεταφέρονται στη CEPAL θα λάβουν χρηματική παροχή 10 μεικτών μηνιαίων αποδοχών με κατώτατο πλαφόν που ανέρχεται στο ποσό των 25.000€ και ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση που προέρχεται από τη λύση σύμβασης εργασίας δηλ. μηδέν φόρος έως 60 χιλιάδες €.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Από την πρώτη στιγμή τοποθετηθήκαμε υπεύθυνα, μπροστά στους εργαζόμενους (μέσα από ανοικτές συγκεντρώσεις) και είπαμε την αλήθεια.
Δεν παρασυρθήκαμε σε ψεύτικες υποσχέσεις αποτροπής και δεσμευθήκαμε με συγκεκριμένες θέσεις και μοναδικό στόχο, ότι η μεταφορά των συναδέλφων θα γίνει και με μόνο κριτήριο τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, την κατοχύρωση μισθολογικών και ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.
Είχαμε παρακολουθήσει ανάλογες διαδικασίες μεταβίβασης κλάδου στις Τράπεζες που προηγήθηκαν της δικής μας και είμασταν αποφασισμένοι να αποφύγουμε λάθη, παραλείψεις, εκκρεμότητες και συγκρούσεις που λόγω Διοικητικών λαθών και επαναστατικών συνδικαλιστικών πρακτικών οδήγησαν για πρώτη φορά σε ομαδικές απολύσεις εργαζομένων.
Στο δικό μας χώρο, με αφορμή αυτή τη διαδικασία, κάποιες συνδικαλιστικές παρατάξεις (κομματικά καθοδηγούμενες) βασίσθηκαν στην εκμετάλλευση της αγωνίας των εργαζόμενων, βρήκαν στασίδι στις συγκεκριμένες διευθύνσεις ελπίζοντας ότι στις εκλογές που έγιναν θα εισέπρατταν κάποια ψηφάκια, αδιαφορώντας για τη ζημιά που θα προκαλούσαν στους εργαζόμενους.
Εμείς, τόσο στις συγκεντρώσεις, όσο και στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας (πρόκριμα των εκλογών που έγιναν τον Ιούλιο) ξεκαθαρίσαμε τον τρόπο διαχείρισης αυτής της πρωτόγνωρης διαδικασίας και ζητήσαμε τη στήριξη των συναδέλφων προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που με ξεκάθαρο τρόπο διασφαλίζει τα μισθολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά μας δικαιώματα.
Είχαμε πει, χωρίς υπεκφυγές, ότι στο νέο σχήμα (μεταβίβαση στη CEPAL) θα πάμε όλοι, αλλά μόνο με ξεκάθαρες συμφωνίες που θα κατοχυρώνουν τα μέλη μας.
Μάλιστα χαρακτηριστικά τονίζαμε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι για την μεταβίβαση στη CEPAL:
– Ή θα δίναμε τη δυνατότητα να μεταφερθούν οι εργαζόμενοι με μονομερή απόφαση της Τράπεζας, χωρίς καμία συμφωνία, στηριζόμενοι στο Προεδρικό διάταγμα 178/2002 που σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι θα είχαν διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, τις μισθολογικές ρυθμίσεις και τις παροχές για χρόνο μέχρι τη λήξη της κλαδικής Σύμβασης (δηλ. λιγότερο από ένα χρόνο) και στη συνέχεια θα ήταν εργαζόμενοι στη CEPAL ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!
– Ή ο Σύλλογος θα αναλάβει την ευθύνη διαπραγμάτευσης με τη Διοίκηση της Τράπεζας ώστε η μεταφορά των συναδέλφων μας στη CEPAL να γίνει με όρους που κατοχυρώνουν ΑΠΟΛΥΤΑ τα επαγγελματικά τους συμφέροντα.
Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, αλλά πάντα σε θετικό κλίμα, σήμερα καταλήξαμε σε μια μοναδική συμφωνία με τη Διοίκηση της Τράπεζας και προχωρήσαμε στην υπογραφή και από τις δύο πλευρές μιας συμφωνίας που κατοχυρώνει με απόλυτο τρόπο τις θέσεις εργασίας, τα μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα.
Η επόμενη μέρα για τους συναδέλφους μας που θα μεταφερθούν στη CEPAL
(100% θυγατρική εταιρία της Alpha Bank) παρέχει ασφάλεια, σιγουριά και κυρίως προοπτικές εξέλιξης και επέκτασης μισθολογικών και άλλων παροχών.

Βιωσιμότητα του κλάδου

Έχουμε τονίσει με ξεκάθαρο τρόπο ότι παράλληλα με το εγχώριο Τραπεζικό σύστημα αναπτύσσεται ένας τεράστιος κλάδος, αυτός των εταιριών διαχείρισης απαιτήσεων και γι’ αυτό το λόγο μεγάλες εταιρίες επενδύουν σ’ αυτόν τον τομέα.
Δεν είναι μόνο η διαχείριση των σημερινών κόκκινων δανείων, αλλά και των αυριανών
ή ακόμη και της διαχείρισης ακινήτων κ.ά.
Ήδη αυτές οι εταιρίες (δηλ. ένα παράλληλο Τραπεζικό σύστημα) ξεπέρασαν τις 23! με προσωπικό που ξεπερνά τις 5.000 εργαζομένων αφού ήδη μόνο από τις Τράπεζες οι εργαζόμενοι θα είναι πάνω από 3.000.
Εξάλλου τόσο η Cepal όσο και οι άλλες εταιρίες δεσμεύονται ότι οι δραστηριότητες τους είναι συμβατές με τον κώδικα δεοντολογίας της ΤτΕ όπως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Αξίζει να απαντήσει κανείς σ’ αυτούς που λένε ότι αυτά τα σχήματα είναι περιορισμένης βιωσιμότητας ότι στην Ευρώπη (Ιταλία, Ισπανία κλπ) λειτουργούν πάνω από 20 χρόνια με χαρτοφυλάκια εκατοντάδων δις ευρώ.
Η Cepal είναι ο πρώτος αδειοδοτημένος από την Τράπεζα της Ελλάδος Servicer (2016).
Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ελληνική αγορά, δημιουργώντας προοπτικές μακρόχρονης και αδιάλειπτης απασχόλησης.
Η μετεξέλιξη της θα είναι επιλογή μεταβίβασης σε επενδυτή που θα επιλέγει κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας.
Εδώ πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι τίποτα δεν θα αλλάξει στα ήδη συμφωνηθέντα αφού στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής του τελικού επενδυτή το πλαίσιο της σημερινής συμφωνίας θα είναι γνωστό από τώρα και αποτελεί υποχρέωση τήρησης του.
Αν ήταν διαφορετικά γιατί η Τράπεζα για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος διαθέτει τα ικανότερα στελέχη της όπως τον κ. Αρτέμη θεοδωρίδη και τον κ. Θεόδωρο Αθανασόπουλο;
Στο νέο τοπίο θα βγούμε όλοι κερδισμένοι.
Έχουμε βιώσει τη συρρίκνωση του Τραπεζικού μας συστήματος από λανθασμένες επιλογές του πολιτικού προσωπικού, έχουμε διδαχθεί από λάθη του παρελθόντος, είναι η ώρα να αναθεωρήσουμε τις απόψεις της στρατηγικής ακινησίας και να δούμε ένα συνολικό σύγχρονο μοντέλο συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στο συνολικό τοπίο Χρηματοοικονομικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων.
Είναι αυτονόητο ότι οι παροχές του Συλλόγου θα εξακολουθούν να ισχύουν καθώς και ο τρόπος συνδικαλιστικής εκπροσώπησης που διαχρονικά μας εδραιώνει στη συνείδηση όλων.