Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας

Νέο προεδρείο ανέδειξαν οι εκλογές στην Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών του ΣτΕ και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο σύμβουλος Επικρατείας Παναγιώτης Τσούκας, αντιπροέδρου ο πάρεδρος Ευάγγελος Αργυρός, γενικού γραμματέα ο εισηγητής Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ταμία ο πάρεδρος Ιωάννης Ρόκας και μέλους ο πάρεδρος Δημήτριος Τομαράς.