Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΑΘ

Η ΕΥΑΘ  Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στη συνεδρίασή του της 29ης Αυγούστου 2019, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

 Άγις Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 02/08/2024.

 Νάρκισος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 27/08/2024.

 Ιωάννης Παπαϊωάννου, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.

 Γρηγόριος Πενέλης, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 21/02/2024.

 Νικόλαος Κλείτου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, με θητεία έως 21/02/2024.

 Κουλούρης Θεόδωρος, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 27/08/2024.

 Στεφανία Τανιμανίδου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.

 Παναγιώτης Γκόγκος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.

 Ολυμπία Λάτσιου – Χρυσάφη, Μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021.

 Γεώργιος Αρχοντόπουλος εκπρόσωπος εργαζομένων, μη εκτελεστικό μέλος, με θητεία έως 10/05/2021