Συγκριτικό τέστ Πλαστικών Θράκης με Ικτίνος – “Έλα Θεέ και Κύριε”…

ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 91 εκατ. ευρώ.
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 115,5 εκατ. ευρώ.

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ – ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 139,8 εκατ. ευρώ.
 • ΙΚΤΙΝΟΣ:  εκατ. ευρώ. 44,5 εκατ.

P/BV

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 0,65
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 2,6

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 141,6 εκατ. ευρώ
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 23,2

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 4,2 εκατ. ευρώ.
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 2,02

EBITDA

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 16,2 εκατ. ευρώ
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 6 εκατ. ευρώ

KAΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ- ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 90 εκατ. ευρώ
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 36 εκατ. ευρώ
 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: 0,64
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: 0,81

ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ

 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: -9,6 εκατ. ευρώ
 • ΙΚΤΙΝΟΣ: -2,1 εκατ. ευρώ