Συγκρατημένα αισιόδοξες για την οικονομία έξι στις δέκα εταιρείες-μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

Συγκρατημένα αισιόδοξες για την πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών της χώρας εμφανίζονται έξι στις δέκα εταιρείες-μέλη του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, αν και μία στις δύο εταιρείες προβλέπει για φέτος μείωση του κύκλου εργασιών της.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από έρευνα του φορέα σχετικά με την πανδημική κρίση και τις επιπτώσεις της στην οικονομία, το 50,98% των εταιρειών του δείγματος, εκτίμησε ότι ο κύκλος εργασιών του 2020 θα είναι μειωμένος έναντι του 2019, το 39,22% ανέφερε ότι θα παραμείνει σταθερός και το 9,80% ότι θα αυξηθεί.

To 43,14% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι οι τελευταίες προβλέψεις για το «κλείσιμο» της φετινής χρονιάς είναι χειρότερες έναντι αυτών που διατυπώθηκαν στην αρχική φάση της πανδημικής κρίσης, το 37,25% τοποθετήθηκε θετικότερα, ενώ το 19,61% διατήρησε σταθερές τις προβλέψεις του.

Το 60,78% των ερωτηθέντων δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για την πορεία της οικονομίας εν μέσω Covid-19, το 21,57% εμφανίστηκε αρκετά αισιόδοξο, το 17,65% απαισιόδοξο, ενώ κανένας εκ των ερωτηθέντων δεν δήλωσε πολύ αισιόδοξος.

Η συντριπτική πλειονότητα (το 88,24% των ερωτηθέντων) τάσσεται υπέρ της έντασης των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για τη θωράκιση της επιχειρηματικής κοινότητας μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας και τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων, ενώ το 3,92% εκτίμησε ότι δεν υφίσταται ανάλογη ανάγκη (το 7,84% δεν τοποθετήθηκε).

Η τόνωση της ρευστότητας αποτέλεσε για τους συμμετέχοντες στην έρευνα το σημαντικότερο από τα κυβερνητικά μέτρα στήριξης της αγοράς και ακολούθησαν οι προωθούμενες ρυθμίσεις προς τόνωση της απασχόλησης, η χορήγηση φορολογικών κινήτρων, η θέσπιση νέων κινήτρων για επενδύσεις.

Διχογνωμία καταγράφηκε σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των κοινοτικών κονδυλίων με τα οποία θα στηριχθεί η ελληνική οικονομία έναντι των συνεπειών του Covid-19, με τo 50,98% να χαρακτηρίζει τις ενισχύσεις επαρκείς και το 49,02% μη επαρκείς.