Στον όμιλο fintech ION περνά η ιταλική Cerved

Ο ιρλανδικός όμιλος fintech ION με έδρα το Δουβλίνο κατάφερε να αποκτήσει τον έλεγχο της ιταλικής Cerved που δραστηριοποείται και στην Ελλάδα αφού η δημόσια πρόταση του στους μετόχους της συγκέντρωσε ποσοστό 78,9% του συνόλου των μετοχών.

Το ποσοστό αυτό ξεπέρασε το ελάχιστο όριο των δύο τρίτων του συνόλου των μετοχών της Cerved που είχε θέσει ο όμιλος ΙΟΝ.

Οι μέτοχοι της εισηγμένης στο χρηματιστήριο του Μιλάνου Cerved που δέχτηκαν την δημόσια πρόταση θα λάβουν 10,2 ευρώ ανά μετοχή, τίμημα που αποτιμά την Cerved σχεδόν στα 2,0 δις ευρώ.

Η ΙΟΝ, μέσω της θυγατρικής της Castor Bidco, έκανε τη δημόσια πρόταση στα μέσα Ιουλίου προσφέροντας 9,5 ευρώ ανά μετοχή, προσφορά που το διοικητικό συμβούλιο της Cerved θεώρησε χαμηλή, αναγκάζοντας την ΙΟΝ να την ανεβάσει στα 10,2 ευρώ ανά μετοχή στα τέλη Αυγούστου.

Λίγο αργότερα η ΙΟΝ ανέβασε την τιμή στα 10,5 ευρώ ανά μετοχή αν η αποδοχή της πρότασης της έφτανε τουλάχιστον το 90%.

Εφόσον δεν κατάφερε να συγκεντρώσει το 90% που επεδίωκε, η Cerved δεν θα διαγραφεί από το ιταλικό χρηματιστήριο. Ωστόσο, τέτοιο ενδεχόμενο θεωρείται πιθανό σε περίπτωση που η Cerved συγχωνευθεί με κάποια από τις θυγατρικές της ΙΟΝ.

Τον Μάρτιο η ΙΟΝ εξαγόρασε την ιταλική εταιρεία λογισμικού Cedacri και ο συνδυασμός των δύο θα είχε λογική.

Τον Απρίλιο του 2019 η Cerved, που κατέχει ηγετική θέση στην Ιταλία στους τομείς ανάλυσης πιστωτκού κινδύνου και διαχείρισης απαιτήσεων, απέκτησε το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Property Services στην Ελλάδα καθώς και τις θυγατρικές της στη Ρουμανία και Σερβία, αλλάζοντας την ονομασία σε Cerved Property Services.

H Eurobank Property Services παρείχε υπηρεσίες αποτίμησης, μεσιτείας για πωλήσεις και ενοικιάσεις ακινήτων, τεχνικού ελέγχου και διαχείρισης. Στόχος της συμφωνίας ήταν να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία της Cerved για την εξυπηρέτηση τραπεζών και επενδυτών.

Η ΙΟΝ, όμιλος με ιστορικό εξαγορών ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία Andrea Pignataro.