Στον ΟΛΘ το 67% του Οργανισμού Λιμένος Βόλου

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) ανακηρύχθηκε προτιμητέος επενδυτής για την απόκτηση 67% των μετοχών του Οργανιμού Λιμένος Βόλου αντί τιμήματος 51 εκατ. ευρώ, μετά την αποσφράγιση από το ΤΑΙΠΕΔ των τεσσάρων δεσμευτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό.

Παράλληλα, το Ταμείο ανακήρυξε την Κοινοπραξία Goldair Cargo A.E.- Goldair Handling Α.Ε. επιλαχόντα προτιμητέο επενδυτή.

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, σε μια κρίσιμη στιγμή για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, αυτή η εξέλιξη αποδεικνύει την πίστη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές ανάπτυξης του λιμένα Βόλου, της Μαγνησίας και συνολικά της ελληνικής οικονομίας. Αποτελεί, επίσης, ψήφο εμπιστοσύνης στις διαδικασίες του Ταμείου, το οποίο λειτουργεί με διαφάνεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα για την αξιοποίηση κρίσιμων περιουσιακών στοιχείων προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας.

Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και τα έγγραφα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά τη σχετική έγκριση. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, το συνολικό τίμημα για την απόκτηση ποσοστού 67% των μετοχών της ΟΛΒ Α.Ε θα καταβληθεί εφάπαξ.