Νο.2 – Στον αστερισμό των αποτελεσμάτων – Σημερινές ανακοινώσεις – ανάλυση και σχόλια (30/4)

Νο.2 – Στον αστερισμό των αποτελεσμάτων

ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ:

 • Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων 16,87 εκατ. ευρώ από 17,06 εκατ. ευρώ
 • Αποθέματα 7,2 εκατ. (από 7,47 εκατ.)
 • Απαιτήσεις 2,78 εκατ. (2,66 εκατ.)
 • Ταμεία 1,36 εκατ. (1,88 εκατ.)
 • Δανεισμός 1,05 εκατ. (0,39 εκατ.)
 • Καθαρός δανεισμός αρνητικός.
 • Πωλήσεις 24,55 εκατ. (από 27,36 εκατ.)
 • Κέρδη 500,5 χιλ. ευρώ (από 0,48 εκατ.)
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές θετικές 0,75 εκατ. ευρώ (από +1,13 εκατ.) και
 • EBITDA 1,76 εκατ. από 2,89 εκατ. το 2017.
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 4,0000 ευρώ
 • Κ/φση: 13,23 εκατ. ευρώ
 • P/E: 26,4
 • P/BV: 0,79
 • EV/EBITDA: 7,3
 • NETDEBT/EBITDA: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 4,000 4,000 0,00
30 ημερών 3,540 4,000 3,63
3 μηνών 3,540 4,100 4,71
6 μηνών 2,920 4,100 26,58
12 μηνών 2,660 4,100 36,05

***

Ο.Λ.Θ – Εν αναμονή της δημοσίευσης της λογιστικής κατάστασης χρήσης 2018 η διοίκηση ανακοίνωσε πριν από λίγο… Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2018 παρουσιάζει τα ακόλουθα κύρια στοιχεία:

 • Κύκλος Εργασιών: 58,5 εκατ. και +7,90%
 • Μικτό Κερδος: 27,13 εκατ. ευρώ και +24,40%
 • EBITDA: 27,6 εκατ. και +46,40%
 • Καθαρά Κέρδη***: 17,15 εκατ. ευρώ και +136,80%

***Το Έτος 2017 το Καθαρό Κέρδος επηρεάστηκε αρνητικά από την απομείωση συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και των προβλέψεων αναμενόμενων ζημιών. Το Έτος 2018 οι επιπτώσεις αυτές έχουν αποφευχθεί σε μεγάλο βαθμό, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αύξηση των οικονομικών επιδόσεων από την επιχειρησιακή λειτουργία, οδήγησε σε συνολική αύξηση των Καθαρών Κερδών κατά €10,0 εκατ. περίπου το Έτος 2018, αυξάνοντας την Δείκτη Καθαρού Κέρδους από 13,4% το 2017 σε 29,3% το Έτος 2018.

 • ΤΙΜΗ ΜΤΧ: 28,2000
 • Κ/ΦΣΗ: 284,3 εκατ.
 • P/E: 16,6
 • ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ
 • ΠΑΝΤΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΞΑΝΑ ΔΑΝΕΙΣΜΟ
 • ΚΑΙ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙΓΚΑ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 27,600 28,500 -1,05
30 ημερών 24,000 29,100 13,71
3 μηνών 23,900 29,100 13,25
6 μηνών 23,100 29,100 20,00
12 μηνών 22,800 29,100 3,68

___________

(1)

ΚΑΡΑΤΖΗΣ: Με μία πρώτη ματιά… όχι σπουδαία πράγματα συγκριτικά με το 2017. Μεγάλη αύξηση σε πωλήσεις, σημαντική υποχώρηση σε κέρδη και ebitda, αλλά η κ/φση στα 110 εκατ. ευρώ αφήνει ελκυστικά περιθώρια εφ’ όσον οι νέες επενδύσεις αρχίσουν να αποδίδουν. Θα ακολουθήσει προσεχώς πλήρης αναφορά για τον όμιλο που ο μ/μ πρωτοπαρουσίασε στο επενδυτικό κοινό όταν διαπραγματευόταν στο ένα ευρώ και ελάχιστοι γνώριζαν περί τίνος … πρόκειται. Ήταν και εποχές που άνθιζαν στο ταμπλό ένα σωρό μπουμπούκια και που να εύρισκαν καιρό για να ασχοληθούν με τα υποτιθέμενα λιμά!! Τώρα, αγνοείται η τύχη περί (100) μπουμπουκιών… Τα έφαγε η μαρμάγκα…

ΝΕΧΑΝS: Για όσους θρηνούν για την αποχώρηση της από το Χ.Α… ας σημειώσουν ότι μας αποχαιρετά όταν στη χρήση 2018 εμφάνισε σημαντική μείωση στα ίδια κεφάλαια, αρνητικά ΕΒΙΤDA, φυσικά μεγάλες ζημίες, αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές αρκετών εκατ. ευρώ, μείωση διαθεσίμων και κατακόρυφη αύξηση στο δανεισμό… Στο καλό και ας μην μας γράφουν… Τουλάχιστον, αποχώρησαν αξιοπρεπώς με τα 1,6000 ευρώ που πρόσφεραν ανά μτχ στους κατέχοντες…

ΣΕΛΟΝΤΑ: Μαύρη μαυρίλα ξαναπλάκωσε, ακόμα πιο έντονη!!! Τα ίδια κεφάλαια από θετικά 4,3 εκατ. ευρώ, γύρισαν σε αρνητικά 21,38 εκατ.(!!) ευρώ, με τον δανεισμό να αυξάνευται και πάλι στα 184 εκατ. ευρώ!!! (2013: 173 εκατ.ευρώ). Ταμειακά διαθέσιμα 6,74 εκατ. (από 5,8 εκατ.) και καθαρός δανεισμός 177,4 εκατ. (από 167,2 εκατ.). Οι ζημίες πέταξαν στα 31,4 εκατ. (από 4,65 εκατ. το 2017). Και τι να συνεχίσει να σχολιάζει και να αναφέρει περαιτέρω κανείς…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,0660 ευρώ
 • Κ/ΦΣΗ: 16,2 εκατ. ευρώ!!!!!!!!!!!!!!!
 • ΔΕΙΚΤΕΣ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,063 0,078 -4,35
30 ημερών 0,054 0,078 13,79
3 μηνών 0,041 0,078 55,66
6 μηνών 0,031 0,078 13,79
12 μηνών 0,031 0,193 -63,33

***

ΙΝΤΕΑΛ: Μία απογοήτευση, όσο νάναι… ΜΕΙΩΣΗ ΙΔΙΩΝ Κ/Φ: Από 17,25 εκατ. σε 13,67 εκατ. ευρώ. Καθαρός δανεισμός ΜΗΔΕΝΙΚΟΣ (όπως πάντα), ζημίες 2,05 εκατ. από -0,59 εκατ. ευρώ, θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 1,75 εκατ. ευρώ (από αρνητικές -1,07 εκατ.), ταμειό 3,72 εκατ. από 1,86 εκατ. ευρώ…

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΤΙΜΗ: 0,9000 ευρώ
 • Κ/φση: 7,47 εκατ. ευρώ
 • ΠΑΝΤΑ ΦΤΗΝΗ
 • ΑΛΛΑ ΤΙ ΝΑ… ΠΟΥΜΕ, όταν είναι κυριολεκτικά ανύπαρκτη στο ταμπλό σε κινητικότητα.
 • ΕΧΕΙ καμμία σημασία; Γιατί μιλάμε για μία κατάσταση ανίατη κυριολεκτικά.
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μεταβολή %
7 ημερών 0,800 0,900 9,76
30 ημερών 0,750 0,980 8,43
3 μηνών 0,720 0,980 12,50
6 μηνών 0,720 0,980 4,05
12 μηνών 0,720 0,995 16,13
 • ΘΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
 • ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ… ΩΡΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ.