Στο «στόχαστρο» της Ε.Ε. οι πολυεθνικές εταιρείες

Πολυεθνικές εταιρείες που αποφεύγουν φόρους, προτείνοντας μια σειρά μέτρων με στόχο να αποτρέπεται η μεταφορά των κερδών τους σε χώρες με χαμηλή φορολογία…

Όπως ανέφερε δημοσίευμα του «Reuters», επικαλούμενο μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μεγάλες εταιρείες αποφεύγουν νόμιμα φόρους ύψους έως και 70 δισ. ευρώ ετησίως στην Ευρώπη, με τις παγκόσμιες ζημίες από τέτοιες τακτικές να υπολογίζονται μεταξύ 100 και 240 δισ. δολ.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύουν σε μια συντονισμένη απάντηση της Ε.Ε. στη φοροαποφυγή των εταιρειών. Όπως ανακοίνωσε, η δέσμη μέτρων για την πάταξη της φοροαποφυγής καλεί τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν μια αυστηρότερη και πιο συντονισμένη στάση έναντι των εταιρειών που αποφεύγουν την καταβολή του φόρου που τους αναλογεί, καθώς και να εφαρμόσουν τα διεθνή πρότυπα κατά της διάβρωσης της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς των κερδών.

Στις νέες προτάσεις της Κομισιόν προβλέπονται νομικά δεσμευτικά μέτρα κατά των συνηθέστερων μεθόδων που χρησιμοποιούν οι εταιρείες για τη μη καταβολή φόρων, καθώς και δράσεις για την προώθηση της χρηστής φορολογικής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, η Κομισιόν συστήνει στα κράτη-μέλη έναν τρόπο πρόληψης της κατάχρησης των φορολογικών συμβάσεων, ενώ προτείνει την ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικής φύσεως σχετικά με τις πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ε.Ε. Παράλληλα, προβλέπεται μια νέα ευρωπαϊκή διαδικασία κατάρτισης καταλόγου με τις τρίτες χώρες που αρνούνται να τηρούν τους κανόνες.

Συνολικά, τα μέτρα αυτά αναμένεται να αποτρέψουν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, να ενισχύσουν τη διαφάνεια μεταξύ των κρατών-μελών και να εξασφαλίσουν έναν πιο θεμιτό ανταγωνισμό για όλες τις επιχειρήσεις στην ενιαία αγορά.

Η δέσμη μέτρων της Κομισιόν βασίζεται στους τρεις βασικούς πυλώνες του προγράμματος δράσης της για μια δικαιότερη φορολογία: Πρώτον στην εξασφάλιση αποτελεσματικής φορολογίας στην Ε.Ε., δεύτερον στη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας και τρίτον στη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού.