Στο Πι και Φι από τον κόσμο του ελληνικού χρηματιστηρίου 9/2

Χ.Α: Το μόνο σίγουρο με αυτή την αγορά και μέχρι νεωτέρας είναι ότι δεν πλήττεις μαζί της. Όλο και κάτι σου προσφέρει καθημερινά… εναλλαγές, σασπένς, διακυμάνσεις, δυνατότητες για “μεροκάματο” ή τοποθετήσεις σε ευκαιριακά φθηνές μετοχές κοκ.

ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: Υπάρχουν στοιχεία μιας εταιρίας, η αντικειμενική αξία των οποίων δεν μπορεί να προσδιοριστεί χρηματικά και ως συνέπεια δεν καταγράφονται στον Ισολογισμό και δεν συμπεριλαμβάνονται στο Ενεργητικό της.

 • Παράδειγμα: Η τεχνογνωσία (know-how), οι εργαζόμενοι, το πελατολόγιο, η φήμη και η αφοσίωση των πελατών, παρόλο που αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι ενός οργανισμού, δεν συμπεριλαμβάνονται στον Ισολογισμό του.

TEXNIKH ANAΛΥΣΗ: Οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι είναι ασαφής και ανυπόστατη επειδή αγνοεί εντελώς τα θεμελιώδη μεγέθη. Η απάντηση των τεχνικών αναλυτών είναι ότι η τιμή και η πορεία ενός τίτλου (ή ενός προϊόντος, νομίσματος κλπ.) ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για να αποκτηθεί μια πλήρης εικόνα. «Η τιμή αντανακλά τα πάντα» λένε, συμπεριλαμβάνοντας την ψυχολογία των επενδυτών, τα θεμελιώδη μεγέθη μέχρι και οποιοδήποτε εξωτερικό ή πρόσθετο παράγοντα, εξαλείφοντας έτσι παντελώς την ανάγκη για θεμελιώδη ανάλυση. Οι τεχνικοί αναλυτές θεωρούν ότι μόλις μια τάση αναγνωριστεί και εδραιωθεί, έκτοτε θεωρείται πολύ πιο πιθανό η τιμή να συνεχίσει να κινείται προς την ίδια κατεύθυνση.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ επαναλαμβάνεται: Ο ισχυρισμός αυτός έχει αρκετά στέρεα βάση, στηριζόμενος στην ανθρώπινη ψυχολογία και την παραδοχή ότι οι επενδυτές αντιδρούν πάντα με παρόμοιο τρόπο όταν αντιμετωπίζουν αντίστοιχες καταστάσεις. Έτσι λοιπόν, οι τεχνικοί αναλυτές ψάχνουν για επαναλαμβανόμενα μοτίβα (patterns) και τα μελετάνε ώστε να μπορέσουν να προβλέψουν τις μελλοντικές αντιδράσεις των παιχτών της αγοράς όταν αυτά ξαναεμφανιστούν.

ΠΡΟ ΤΡΙΜΗΝΟΥ- ΙΑΣΩ: Αποτιμάται σε 102,6 εκατ. ευρώ, ο δείκτης δανειακής μόχλευσης στο 0,78 και ο P/bv 0,82 με τα ίδια κεφάλαια στις 30.6.2018 σε 124,7 εκατ. ευρώ. Μπορεί να μην διαθέτει την δυναμική του ομίλου ΥΓΕΙΑ αλλά δεν μπορεί να υστερεί αυτού κατά 187,5 εκατ. ευρώ!! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΙΜΗ: 0,8400 ευρώ, ΧΑΜΗΛΟ – ΥΨΗΛΟ 2018: 0,6500 – 1,0710 και ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: 9,77 εκατ. τμχ (ημερησίως (μ.ο 45,3 χιλ. τμχ)

ΙΑΣΩ – Κύκλος Εργασιών: 342,5 εκατ. ευρώ. ΕBITDA Θετικά κατά 4,1 εκατ. από αρνητικά 1,83 εκατ. το 2017. Κέρδη 1,01 εκατ. από ζημίες 5 εκατ.ευρώ. Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες: +0,25 εκατ. από -3,7 εκατ.ευρώ. Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες: -1,14 εκατ. από -0,71 εκατ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -0,89 εκατ. από -4,41 εκατ. ευρώ. Απαιτήσεις από πελάτες: 38,5 εκατ. από 38,2 εκατ. ευρώ.

ΡΕΒΟΙΛ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 11,18 εκατ. από 10,39 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις: 14,55 εκατ. από 16,48 εκατ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές: 28,87 εκατ. από 26,2 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα: 1,17 εκατ. από 0,94 εκατ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 42,25 εκατ. από 41,74 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές+αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης: 448,5 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 30/6: 106 από 95 άτομα.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 0,555 0,620 4,39
30 ημερών 0,422 0,620 39,67
3 μηνών 0,392 0,620 26,60
6 μηνών 0,392 0,620 33,41
12 μηνών 0,384 0,660 -0,83

Κ/φση 13 εκατ., στη τιμή των 0,5950 ευρώ η μετοχή. ΕΥΡΟΣ 12MHNOY: 0,3840 με 0,6600 ευρώ. Απόδοση 12M: ΣΤΑΘΕΡΗ. P/E: 13 με το 6μηνο… P/BV: 1,17. ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ. ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 3,8 (οφείλει 3,8 φορές τα ίδια κεφάλαια) EV/EBITDA: 12,7 (6μηνου)
NETDEBT/EBITDA: 10,3 φορές (6μηνου)…

ΕΛΓΕΚΑ: Ο Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε 84,4 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2018 με αύξηση 9,50%. Τα «EBITDA» σε 3,8 εκατ. από 3,61 εκατ. του 2017. Οι Ζημίες σε 773 χιλ. ευρώ από 1,67 εκατ. ευρώ. Τα Ίδια Κεφάλαια μειώθηκαν σε 5,3 εκατ. ευρώ από 6,66 εκατ. ευρώ που ήταν την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 • Οι συνολικές Υποχρεώσεις του Ομίλου στα 142,8 εκατ. από 144,3 εκατ. ευρώ .
 • Οι Μακροπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις 25,4 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 260 χιλ. ευρώ.
 • Οι Βραχυπρόθεσμες 48,7 εκατ.. ευρώ, αυξημένες κατά 538 χιλ. ευρώ.
 • Καθαρός δανεισμός 84,7 εκατ. από 79,5 εκατ.
 • ΟΦΕΙΛΕΙ δηλαδή (16) δεκαέξι φορές τα ίδια κεφάλαια της(!!).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • TIMH: 0,1250 ευρώ
 • Κ/φση: 3,97 εκατ. ευρώ.
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη %
7 ημερών 0,116 0,147 -10,07
30 ημερών 0,116 0,169 -10,71
3 μηνών 0,116 0,169 -13,79
6 μηνών 0,116 0,190 -32,43
12 μηνών 0,116 0,264 -40,48

ΒΙΟΣΚ- UNIBIOS: Σαν να μην υπάρχει για τους μεγαλομετόχους και την διοίκησή της, άδεια άλλωστε και τα ταμεία για να αγοράσουν και κανένα δικό τους τεμάχιο… Με την κ/φση στα 0,95!!! εκατ. ευρώ, όταν άλλες εταιρείες πολύ πιο χαμηλότερης στάθμης φροντίζουν και διατηρούν μία αξιοπρεπή παρουσία- αποτίμηση στο ταμολό του Χ.Α. Απερίγραπτη και απερίγραπτοι, με λίγες λέξεις.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • TIMH: 0,3040 ευρώ
 • Κ/φση 950.411 ευρώ
 • ΑΠΟΔΟΣΗ 12Μ: -56,3%
Διάστημα Ελάχιστη Μέγιστη  %
7 ημερών 0,302 0,346 -12,39
30 ημερών 0,275 0,380 -7,88
3 μηνών 0,255 0,380 -4,40
6 μηνών 0,255 0,516 -40,39
12 μηνών 0,255 0,776 -56,32

Η εταιρεία, που επέστρεψε στα κέρδη το πρώτο φετινό εξάμηνο, έχει αποφασίσει αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών (έως 3,75 εκατ. ευρώ), με τη διάθεση τεσσάρων νέων μετοχών για κάθε μία παλιά. Με δεδομένο ότι οι βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη προκαταβάλει το τίμημα, θα αυξήσουν σημαντικά το ποσοστό τους στην εταιρεία, σε περίπτωση που η έκδοση δεν καλυφθεί πλήρως.

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες-κλειδιά (p/e, p/bv, ev/ebita, netdebt/ebitda, ΔΔΜ) ενισχύονται ολοένα και περισσότερο. Αποτιμάται σε 1,23 δισ. και βαδίζει για πολλαπλασιαστή κερδών ίσως και κάτω του 7.

money mytilinaios 2

Print Friendly, PDF & Email