Στο ΠΙ και ΦΙ – από τον κόσμο του Χ.Α (12/9)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πάντα να εξετάζεται πως διαμορφώνεται το ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ της κάθε εταιρείας που σας ενδιαφέρει και πως το ΠΑΘΗΤΙΚΟ της. Κι αυτό γιατί στο ΠΑΘΗΤΙΚΟ δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, ενώ στο ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ μπορείς να ζωγραφίζεις αγγέλους και αγγελάκια.

  • Πρωτίστως βλέπουμε την τρέχουσα κεφαλαιοποίηση. Κι αυτό γιατί μπορεί να διαβάζουμε για αύξηση κερδών, πωλήσεων, ενεργητικού, μείωση δανεισμού και γεμάτα ταμεία, αλλά ταυτόχρονα η αποτίμηση να τα έχει υπερ-προεξοφλήσει. Κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβαίνει από την…ανάποδη.

ΤΕΝΕΡΓ: Ο μεγάλος πωλητής δεν έχει ολοκληρώσει τις πωλήσεις του, έχει να βγάλει “πράμα”. Kαι επαναλαμβάνουμε, δεν είναι αμερικανικό fund. Η μτχ πάντως δεν είναι για πώληση. Θα ανέβει ξανά…

ΓEKTEΡNA: Με τέτοια ανοίγματα είναι θαύμα πως την διατηρούν στα 650 εκατ. ευρώ. Βέβαια, τα χαρτιά είναι σε πολύ γερά χέρια, εμείς απλά καταγράφουμε την πραγματικότητα…

ΕΚΘΕΣΗ Alpha Finance – ΤΕΝΕΡΓ: Οι επιδόσεις της Τέρνα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις μας και το επενδυτικό της σχέδιο παραμένει χωρίς αλλαγές προσφέροντας ισχυρή δυναμική ανάπτυξης. Εξακολουθούμε να έχουμε θετική στάση έναντι της εταιρείας, για τη μετοχή της οποίας δίνουμε τιμή-στόχο 9,5000 ευρώ με σύσταση ΥΠΕΡΑΠΟΔΟΣΗ.

TΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – απάντηση, αλλά και επανάληψη: Δεν φτάνει που μοιράζουν ως μέρισμα κάτι σπόρια στους μικροεπενδυτές μετόχους τους και όχι μόνον, αλλά τους τρελαίνουν και στις περικοπές (36%). Από τα 0,6720 ευρώ περίσσεψαν με χίλια ζόρια τα 0,4294 ευρώ.

  • Κι αυτό, γιατί επί του μικτού μερίσματος επιβάλλεται φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων με συντελεστή 29% καθώς και παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10%.
  • Δεν αξίζει να ασχολείται κανείς μαζί της, δεν έχει κανένα νόημα.
  • Και… αν ανέβει λόγω τάσης, πάλι δεν έχει νόημα γιατί οι άλλες πορτοκαλιές βγάζουν πολύ πιο ζουμερά πορτοκάλια.

ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ γίνονται συγκριτικά και αναλογικά, άλλη η βαρύτητα των Μεγάλων Χαρτιών, διαφορετική των Μεσαίων, το ίδιο των Μικρομεσαίων και εντελώς ξεχωριστή των Μικρών.

  • Τα τελευταία απευθύνονται σε μικροεπενδυτές που θέλουν αποδόσεις αντιστρόφως ανάλογες του μικρού ρίσκου που αναλαμβάνουν.
  • Εφ’όσον φυσικά πρόκειται περί υγιών εταιρειών που υστερούν αδικαιολόγητα και κόντρα σε κάθε λογική.

ΙΝΤΡΑΚΑΤ(1): Eκεί που γίνονται «αποκαλυπτικού μεγέθους» αλλαγές, είναι ο κατασκευαστικός βραχίονας του ομίλου. Στην Intrakat, μέσα και από την εσωτερική αναδιάρθρωση με το διαχωρισμό των ξενοδοχειακών projects (Intradevelopment) και τις «ανταλλαγές» με τη μητρική όπου απέκτησε το κομμάτι των παραχωρήσεων (Mορέας), εξελίσσεται στο κεντρικό «όχημα» για τις νέες μεγάλες business. Bασικό ρόλο σε αυτό παίζει και η μετοχική και διοικητική «είσοδος» του Δημήτρη Kούτρα που έρχεται να διευρύνει ακόμη περισσότερο τα «πεδία δράσης».

ΙΝΤΡΑΚΑΤ(2): Στις 31.12.2018 το ανεκτέλεστο του Ομίλου ανερχόταν σε € 440 εκ. Πλέον του ποσού αυτού υφίστανται επιπλέον €120 εκ. έργα στα οποία έχει μειοδοτήσει ο Όμιλος έως σήμερα και αναμένει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες υπογραφής τους.

ΙΝΤΡΑΚΑΤ(3): Μέσω του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίο 7ης τάξης που κατέχει, συμμετέχει ανταγωνιστικά στις δημοπρασίες που διενεργούνται για την ανάληψη νέων δημοσίων ή ιδιωτικών κατασκευαστικών έργων, προκειμένου να αυξήσει το ανεκτέλεστο που διαθέτει. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία ανανέωσε στις αρχές του 2018 το εργοληπτικό πτυχίο της για μια ακόμη τριετία.

ΙΝΤΡΑΚΑΤ(4): ΝΑ ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ, ότι τα χρηματοικονομικά της μεγέθη είναι απείρως καλύτερα των άλλων μεγάλων του κλάδου της. Σε απίστευτο βαθμό, συγκριτικά και αναλογικά πάντα. Η εταιρεία πλέον εστιάζει στους τομείς των Κατασκευών και των ΣΔΙΤ /Παραχωρήσεων επενδύοντας σε συνεργασίες που διαθέτουν τεχνογνωσία στην κατασκευαστική αγορά, προσδοκώντας στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του Ομίλου στον χώρο.

ΙΝΤΡΑΚΑΤ(5): Κάποιος, μέσω της συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της θα επιδιώξει να πάρει την μεγάλη ρεβάνς. Δεν θα ησυχάσει, αν δεν το πετύχει. Στα πολύ υπόψη.

Print Friendly, PDF & Email