Στο ΠΙ και ΦΙ – από τον κόσμο του Χ.Α (10/1/2020)

ΣΧΟΛΙΟ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Από τα λ.χ άλφα, βήτα, γάμα, δέλτα επίπεδα τιμών οι αποδόσεις που βλέπουμε να χαρίζει μία μετοχή σε μικρό χρονικό διάστημα είναι της τάξης των 100%, 80%, 60%, 50%!! Μιλάμε για απίστευτες αποδόσεις, πραγματικά φανταστικές που δεν μπορεί να τις εξηγήσει κανείς λογικός νους.

 • Δεν αλλάζουν τόσον… δραματικά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα βραχυπρόθεσμα, που να δικαιολογούν τέτοιες εκτοξεύσεις στις τιμές σε χρόνο dt. Δεν είπαμε, δεν γράψαμε ότι δεν μπορεί να δώσει αυτά τα νούμερα, αλλά όχι βρε αδερφέ σε διάστημα ολίγων εβδομάδων ή μερικών μηνών. Κάπου έχει χαθεί το μέτρον. Αλλά έτσι είναι οι αγορές…

Και καλά, ας πούμε ότι είναι αγγελικά φτιαγμένα όλα αυτά… Αλλά, τι θα γίνει αν αλλάξουν τα κόζα; Πάλι θα κλαίμε; Χρειάζεται πάνω από όλα σοβαρότης και όχι… παλαβομάρες.

**
ΕΛΤΟΝ: Σαν να σάλπαρε το καράβι για τα 1,95 ευρώ.

Εικόνα

*

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ (ΑΝ-αλήτης): Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν ότι έχει γυρίσει οριστικά σελίδα, μετά από τόσα χρόνια που κινούνταν στην κόψη του ξυραφιού. Και στην περίπτωσή της τα μεγέθη της είναι εξαιρετικά και η αποτίμηση ελκυστική, ενώ έχουν ρυθμιστεί και οι υψηλές δανειακές της υποχρεώσεις.

 • Η σταθερά αυξανόμενη κερδοφορία, σε συνδυασμό με την παραγωγή υψηλών ταμειακών ροών, δικαιολογούν υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης, καθώς υπολείπεται σημαντικά και έναντι του leader του κλάδου. Η διοίκηση δουλεύει σκληρά, αλλά και έχει όραμα. (Ρ/Ε19:14 , P/BV:1,2)

*

ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι μια τεχνική διαχείρισης κινδύνου, όπου αγοράζονται επενδυτικά προϊόντα με διαφορετικό μεταξύ τους κίνδυνο και αποδόσεις, με σκοπό τη μείωση όσο το δυνατόν περισσότερο του αναλαμβανόμενου ρίσκου και την εξομάλυνση σε σημαντικό ποσοστό της μεταβλητότητας της συνολικής απόδοσης ενός χαρτοφυλακίου.

Η διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου προσπαθεί να εξομαλύνει τις επιπτώσεις, τόσο των συστημικών, όσο και των μη συστημικών κινδύνων, και να απορροφήσει τις ζημίες (ή να αυξήσει τις πιθανότητες κέρδους) που τυχόν να προκύψουν από κακές αποδόσεις μεμονωμένων επενδύσεων.

 • Παράδειγμα: Έστω χαρτοφυλάκιο Α το οποίο περιέχει μια μετοχή και χαρτοφυλάκιο Β που περιέχει 10 μετοχές. Η πιθανότητα να μειωθεί η αξία του Α, είναι μεγαλύτερη από το να μειωθούν ταυτόχρονα ισόποσα οι αξίες και των 10 μετοχών του Β.

Ταυτόχρονα, ένας ορθολογικός επενδυτής θα κάνει τέτοια κατανομή περιουσιακών στοιχείων, ώστε για δεδομένο επίπεδο κινδύνου, να μεγιστοποιείται η απόδοση του χαρτοφυλακίου. Δεν θα υπάρχει δηλαδή χαρτοφυλάκιο ή μεμονωμένη επένδυση που να προσφέρει υψηλότερες αποδόσεις με το ίδιο επίπεδο κινδύνου.

 • Η επένδυση σε διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και σε χρεόγραφα διαφορετικών εκδοτών ή ακόμα και χωρών, μειώνουν τον συνολικό επενδυτικό κίνδυνο μόνο αν οι επενδύσεις δεν συσχετίζονται (correlate) μεταξύ τους.

Παράδειγμα: Ένα χαρτοφυλάκιο το οποίο περιέχει αποκλειστικά μετοχές εταιρειών τεχνολογίας είναι εκτεθειμένο σε μια αρνητική είδηση που αφορά τον κλάδο, καθώς θα υπάρχει μεγάλη συσχέτιση μεταξύ τους. Όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός συσχέτισης μεταξύ των επενδύσεων σε ένα χαρτοφυλάκιο, τόσο υψηλότερος είναι ο βαθμός διαφοροποίησης που επιτυγχάνεται κι άρα τόσο μικρότερος αριθμός περιουσιακών στοιχείων χρειάζονται.

Το τίμημα για την εξισορρόπηση κινδύνου σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο είναι ότι η συνολική απόδοση ενδέχεται να είναι χαμηλότερη (αλλά πιο σταθερή) από εκείνη ενός μη διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Αυτό συμβαίνει γιατί σε μια αποτελεσματική αγορά υπάρχει μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του κινδύνου και της απόδοσης μιας επένδυσης. Ένας από τους ευκολότερους και πιο άμεσους τρόπους για διαφοροποίηση χαρτοφυλακίου είναι η αγορά μετοχών σε αμοιβαία κεφάλαια.

*

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΙΚΑΣ – τον προορίζω για διάδοχο μου – ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ: Η αγορά εδώ και πολλούς μήνες πηγαίνει με την τάση. Τα διαγράμματα δίνουν μία θετική εικόνα αλλά εμείς πρέπει να κοιτάμε και τις αποτιμήσεις. Αν αυτές με βάση τα θεμελιώδη που ξέρουμε και έχουν δημοσιευτεί δεν είναι υποστηρικτικές, το γράφουμε. Από ‘κει και πέρα ο κάθε επενδυτής πράττει αυτό που πιστεύει.

Πολλές φορές βλέπουμε πως γίνονται συγκριτικές αποτιμήσεις. Ναι, άμα δούμε που είναι κάποιες άλλες μετοχές, τότε σίγουρα μερικές από τις οποίες θεωρούμε φουσκωμένες, θα τις πούμε τσάμπα. Δε σημαίνει όμως πως επειδή μία εταιρεία πληροφορικής για παράδειγμα παίζει με p/e 50 θα πρέπει να μας φαίνεται φθηνό το p/e 25 μίας φαρμακευτικής.

Ακολουθούμε πάντα το ίδιο σκεπτικό. Θέλουμε να αγοράζουμε μετοχές με χαμηλό p/e και p/bv με χαμηλό δανεισμό και να έχουν και κάποιες προοπτικές. Μπορούμε να αγοράσουμε μετοχή με ελάχιστα κέρδη αρκεί τα περιουσιακά της στοιχεία να είναι τέτοια ώστε η αποτίμηση να είναι φθηνή.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΙΣ (ΙΙ): Γράφαμε για παράδειγμα για τη Medicon όπου μετά το ράλι θεωρήσαμε ότι η αποτίμηση είναι πλέον δίκαιη και με το παραπάνω, εκτός και αν μας εκπλήξει με τα κέρδη της από τη βασική δραστηριότητα. Τώρα αν τη συγκρίνουμε με την Επίλεκτος για παράδειγμα που έχει παρόμοια αποτίμηση θα πρέπει να πούμε πως είναι τσάμπα. Δεν υιοθετούμε ωστόσο τέτοιες πρακτικές. (από την στήλη του στο Β.Ν)

**

ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ@euro2day.gr: Από τις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, αντίδραση στην πλαγιοκαθοδική κίνηση που ξεκίνησε από τα 27,90 ευρώ (κλείσιμο 23/12) για τον ΟΛΘ (+3,02%),

 • Εμφατική αύξηση των συναλλαγών, αλλά και τεράστια προσφορά στην περιοχή των 2,50 ευρώ για την Τεχνική Ολυμπιακή (+3,32%),

Πέντε οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τον Καραμολέγκο (+8,24%) πάντα με λίγες συναλλαγές,

 • Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν Autohellas (+5%) και Intercontinental (+8,11%), με τον “bid” στην δεύτερη να είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτο.

Επιστροφή αγοραστών σε Μαθιό (+8,74%), Σπύρου +9,80%),  Mediterra (+8,08%) ,  Profile (+3,78%), Ιντρακόμ (+0,85%) και Ιντερτέκ (+0,71%)

 • Στις 27/12 το τελευταίο αρνητικό κλείσιμο για το Ιατρικό (+4,55%), ενώ τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις συμπλήρωσαν Άβακας (+6,63%), Ίλυδα (+12,55%), MIG (+0,19%), Centric (+2,92%) και Q&R (+0,45%).

“Ντουμπλάρισαν” τις ανοδικές συνεδριάσεις Unibios (+5,73%), Revoil (+1,72%) και ΚΛΜ  (+2,88%), ενώ το “πακέτο” 215.884 τεμ. στα 2,00 ευρώ, έφερε αγοραστές στα Πλαστικά Θράκης (+3,76%).

**

ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΗΣ (@new-economy.gr):

Η μετοχή της Βιοχάλκο έκλεισε στα 3,74 ευρώ με κέρδη 2,75%, ολοκληρώνοντας πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, καθώς και πάνω από αυτούς των πέντε και δέκα, με το σήμα αγοράς να παραμένει, και με την αντίσταση να βρίσκεται στα 3,76 ευρώ, και η στήριξη στον ΚΜΟ200 ημερών, στα 3,60 ευρώ.

Η μετοχή της ΕΛΤΟΝ έκλεισε στα 1,775 ευρώ με κέρδη 2,60%, ολοκληρώνοντας για ακόμη μία συνεδρίαση πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, με την σημαντική αντίσταση να βρίσκεται στα 1,786 ευρώ, και την στήριξη στα 1,66 ευρώ.

Η μετοχή της Ολυμπιακής Τεχνικής έκλεισε στα 2,49 ευρώ με κέρδη 3,32%, παραμένοντας πάνω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, και πενήντα ημερών, με το σήμα αγοράς να διατηρείται, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,54 ευρώ και την στήριξη στα 2,19 ευρώ.

 • Αξίζει να σημειωθεί, πως ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής δεν επιβεβαίωσε την σημερινή άνοδο της μετοχής, καθώς έκλεισε με αρνητική κλίση, με το gap το οποίο δημιούργησε χθες η μετοχή να αναμένεται να κλείσει στις επόμενες συνεδριάσεις.

Η μετοχή των Πλαστικών Θράκης έκλεισε στα 2,07 ευρώ με κέρδη 3,76%, χωρίς να καταφέρνει τελικά να ολοκληρώσει πάνω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, και με την προσοχή να στρέφεται στις επόμενες συνεδριάσεις και στο εάν θα καταφέρει να σταθεροποιηθεί πάνω από αυτόν ή όχι.

 • Το σήμα πώλησης ακυρώθηκε, με την αντίσταση να βρίσκεται στα 2,18 ευρώ, και η στήριξη στα 1,97 ευρώ. Ο δείκτης συσσώρευσης/διανομής έκλεισε με θετική κλίση, διατηρώντας αυξημένες πιθανότητες για την μετοχή για υψηλότερα επίπεδα στις επόμενες συνεδριάσεις.

**

EPSILON NET – απάντηση: Η εταιρεία παρουσίασε κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 αύξηση 54,2% στα κέρδη μετά φόρων τα οποία διαμορφώθηκαν στα 623,2 χιλ. ευρώ έναντι 404,2 χιλ της ίδιας περιόδου το 2018, ακολουθώντας την αύξηση του τζίρου που διαμορφώθηκε στα 8,16 εκ. ευρώ, έναντι 7,30 εκ. ευρώ του 2018. Η διοίκηση δε της εταιρείας προβλέπει ότι τα κέρδη θα παρουσιάσουν έντονους ρυθμούς ανάπτυξης στην επόμενη τριετία 2020 – 2022.

 • Τεχνικά η μετοχή δείχνει να πραγματοποιεί ένα υγιές pullpack από τα υψηλά των 2,66 ευρώ βρίσκοντας στήριξη στη ζώνη των 2,28 με 2,20 ευρώ. Πάτημα πάνω στο επίπεδο αυτό με αύξηση στον όγκο συναλλαγών θα τη φέρει για μια ανοδική επανεκτίμηση των 2,55 με 2,60 ευρώ. Μεσοπρόθεσμα πάντως η μετοχή δείχνει να έχει μπει σε έναν ανηφορικό δρόμο προς τα 3 ευρώ.
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • ΜΙΚΡΗ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ
 • ΤΙΜΗ: 2,4400
 • Κ/φση: 27,3 εκατ. ευρώ
 • ΑΚΡΙΒΟΥΤΣΙΚΗ, αν μη τι άλλο
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ Μεταβολή %
7 ημερών 2,420 2,580 -6,15
30 ημερών 2,220 2,600 -2,40
3 μηνών 2,020 2,660 10,91
6 μηνών 1,840 2,660 34,07
12 μηνών 1,210 2,660 101,60
*
ΙΛΥΔΑ: Κινήθηκε ξαφνικά και πολύ δυναμικά, ενώ προηγουμένως παρίστανε την μοιραία κοιμωμένη. Με αντίσταση πλέον στα 0,56 ευρώ.
 • ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΤΙΜΗ ΜΕΤ.% ΤΖΙΡΟΣ € ΗΜ/ΝΙΑ
0,5200 12,55% 13.264 09/01/2020
0,4620 10,53% 25.732 08/01/2020
0,4180 2,96% 6.250 07/01/2020
0,4060 -3,79% 1.895 03/01/2020
0,4220 0,00% 2.702 02/01/2020
0,4220 6,57% 4.895 31/12/2019
0,3960 1,54% 3.642 30/12/2019
0,3900 0,52% 12.477 27/12/2019
0,3880 2,11% 4.841 23/12/2019

Εικόνα