Στο ΠΙ και ΦΙ (1) – από τον κόσμο του ελληνικού χρηματιστηρίου (21/11)

EΛΒE ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ: Με τη νέα ονομαστική αξία ευρώ 0,21 ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους ποσού ευρώ 0,25 ανά μετοχή θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 4-12-2019 οι μετοχές της εταιρείας.

EΛΒE ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ(Ι): Και εδώ τι δεν ακούγαμε όταν την συνιστούσαμε κάτω από το 1,0000 ευρώ και προς τα 0,7500. ‘Εκτοτε η τιμή 6πλασιάστηκε(!!), ενώ αν προσθέσεις τα μερίσματα και τις επιστροφές κεφαλαίου που διένειμε καταλήγεις στο αβίαστο συμπερασμα ότι πολλοί μικροεπενδυτές μέτοχοι της έχουν αρνητικά κόστη κτήσης, αρκετά κάτω του μηδενός(!!!). Κατά τα άλλα αφήστε τους ξερόλες να “επενδύουν” στην αγορά με βάση τι λένε οι χάρακες, αν θα σπάσει ο Ακατανόμαστος τις τάδε μονάδες, τι γράφει ο κάθε αναλυτής στις εκθέσεις του …

ΚΤΗΛΑ- απάντηση: Είναι δίκαια αποτιμημένο, μικρό το “downside risk”… Με επιτυχημένη διοίκηση, χρηστή θα λέγαμε.

EΛΛΑΚΤΩΡ: Υπάρχει μία επιχειρηματική χρηματοοικονομική κίνηση στα σκαριά που θα… σπρώξει την τιμή της μετοχής του προς τα 2,0000 ευρώ. Πάντα, με επιφύλαξη.

 • ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΧΟΥ (4) ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ (EFG SEC, OPTIMA, EUROXX και ALPHA FINANCE)
 • ΕΛ-ΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ: Η κρυφή δύναμη του ομίλου…

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 2,7000 ευρώ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ   2.00     2.60 3.30  2.90

 

SPREADS

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,40 +1,74
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,39 +0,74
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,43 +0,77
ΙΤΑΛΙΑ 1,28 +1,62
 • @15:10
 • ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: 35 εκατ.
 • ΔΤΡ: – 1,5% στις 880 μονάδες με τζίρο 15,5 εκατ.
 • ΓΔ: -0,65% στις 884,67 με τζίρο 35 εκατ. ευρώ.
 • 25άρης: -0,75% στις 2202 και τζίρος 30,5 εκατ. ευρώ.
 • ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ: ΦΙΕΡΑ.
 • ΥΣΤΕΡΟΥΝ: ΕΛΓΕΚΑ, ΜΟΝΤΑ, ΜΟΥΖΚ, ΟΛΥΜΠ, SPACE
 • ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ από τις : ΠΛΑΙΣΙΟ, MIG, CENER.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ σε: Καμμία
 • ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΕΠΕΝΔΥΤΕΣ: Κοιτάμε ξανά την ΕΒΡΟΦ στο εύρος των 0,8500 – 0,8900 ευρώ.

Αγορά: Από το Σεπτέμβριο και μετά η Ελληνική Αγορά κινείται χωρίς εκπλήξεις προς την μία ή την άλλη κατεύθυνση. Η παρατεταμένη αναμονή δεν είναι απαραίτητα αρνητικό φαινόμενο, ειδικά σε μια αγορά που έχει τρέξει 40% από την αρχή του έτους και χωνεύει τα κεκτημένα με σχετική άνεση.

Το επόμενο σετ νέων ωστόσο οφείλει να βρει πρόσφορο έδαφος εφόσον προκύψει γεγονός που δικαιολογεί μια ανοδική προεξόφληση. Από το μέτωπο των επιχειρηματικών κερδών είναι μάλλον δύσκολο να προκύψει κάποια έκπληξη που να δώσει καύσιμα στην Αγορά. Οι αναλυτές ήδη κινούνται στην λογική της επόμενης χρήσης και θα προσαρμόσουν τις εκτιμήσεις τους με βάση τους νέους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές.

Άρα τι απομένει;

Τα πλάνα μείωσης των προβληματικών δανείων και οι επιχειρηματικές συμφωνίες. Για τα προβληματικά δάνεια η πληροφόρηση αναμένεται να ενταθεί στο τέλος του μήνα όταν το σχέδιο Ηρακλής θα έχει πάρει όλες τις τυπικές εγκρίσεις και οι σχετικοί όροι θα είναι απόλυτα ξεκάθαροι. Οι επιχειρηματικές συμφωνίες ωστόσο είναι αυτές που θα συντηρήσουν το ενδιαφέρον σε μεγαλύτερο βάθος και θα προσελκύσουν νέους στρατηγικούς και βραχυπρόθεσμους παίκτες στην Αγορά.

Print Friendly, PDF & Email