Στις 9 Μαΐου ανακοινώνεται ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος για τη Folli Follie

Την Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018, θα ανακοινωθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος που θα ελέγξει τις καταστάσεις της Folli Follie για τη χρήση του 2017.

Αυτό προκύπτει από τη συνάντηση της διοίκησης της Folli Follie με στελέχη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την τελευταία να αναμένεται να ανακοινώσει μια σειρά ελέγχων στην εταιρία Folli Follie, στον ορκωτό ελεγκτή της εταιρίας αλλά και στην Επενδυτική Εταιρία Quintessential.

Ειδικότερα θα αναθέσει σε άλλο ορκωτό ελεγκτή να ελέγξει τις οικονομικές καταστάσεις του 2017 και σε διάστημα 3 μηνών να βγάλει πόρισμα εάν τα στοιχεία που παρουσιάζει η Quintessential.