Στις 23 Ιανουαρίου η πρώτη δημοπρασία NOME του 2019 – Πρόγραμμα για 1444 MWh/h σε 4 φάσεις έβγαλε η ΡΑΕ

Στις 23 Ιανουαρίου η πρώτη δημοπρασία NOME του 2019 – Πρόγραμμα για 1444 MWh/h σε 4 φάσεις έβγαλε η ΡΑΕ

Η ποσότητα των 1444 MWh/h αφορά το 22% της συνολικής κατανάλωσης, όπως προβλέπει το μνημόνιο, και έχουν προστεθεί και τα 171 MWh/h που αποτελούν το υπόλοιπο από την προσαύξηση (πέναλτι) που μπήκε λόγω απόκλισης από τους στόχους μεριδίου της ΔΕΗ στο πρώτο εξάμηνο του 2018.

Οι ποσότητες αυτές (και η κατανομή τους) πιθανόν να αλλάξουν, όπως έχει συμφωνηθεί με τους θεσμούς, ανάλογα με το τι θα γίνει στο διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα:

  • Εάν όλα πάνε ομαλά, με την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης θα μειωθεί η δημοπρατούμενη ποσότητα NOME από το 22% που ήταν συμφωνημένο για τη συγκεκριμένη χρονιά, στο 13%.
  • Κανονικά εντός Ιανουαρίου η ΡΑΕ πρέπει να εκδώσει απόφαση για την ποσότητα και την κατανομή της προσαύξησης λόγω απόκλισης από το στόχο που προκύπτει στο τέλος του 2018. Αυτή η προσαύξηση υπολογίζεται σε περίπου 470 MWh/h. Αν όμως υπογραφεί το SPA για τις λιγνιτικές μονάδες ακυρώνεται αυτή η προσαύξηση. Εάν δεν υπάρξει θετική κατάληξη στο διαγωνισμό, τότε θα ισχύσει η προσαύξηση.

Υπενθυμίζεται ότι στο τέλος του 2018 η ΔΕΗ θα έπρεπε να έχει υποχωρήσει στο 62,24% και στο τέλος του 2019 να φτάσει στο 49,24%.

Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών έτους 2019

Σύμφωνα πάντως με την τωρινή απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας η Ετήσια Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας που διατίθεται μέσω δημοπρασιών πώλησης προθεσμιακών προϊόντων, το Πρόγραμμα Διεξαγωγής Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων για το έτος 2019 και τα χαρακτηριστικά των υπό δημοπράτηση Προθεσμιακών Προϊόντων καθορίζονται ως εξής: