Στις 14 οι εταιρίες διαχείρισης κόκκινων δανείων

Δύο νέες εταιρείες διαχείρισης, η «LPN Capital» και η «Melfin», αδειοδοτήθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατόπιν αποφάσεως της συνεδρίασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της ΤτΕ, οι νέες άδειες χορηγήθηκαν στις εταιρίες “MELFIN Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια Και Πιστώσεις” και “ΕΛ ΠΙ ΕΝ ΚΑΠΙΤΑΛ Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Απαιτήσεων Από Δάνεια Και Πιστώσεις”, καθώς πληρούνταν στο σύνολό τους οι όροι που προβλέπονται στον ν. 4354/2015 και στην ΠΕΕ 118/19.05.2017.

Η «LPN Capital» είναι ελληνικών συμφερόντων με ιδρυτή τον κ. Λάμπρο Πρωτονοτάριο, ενώ η «Melfin» είναι θυγατρική της Mellon, που δραστηριοποιείται ήδη στον τομέα της είσπραξης απαιτήσεων και επεκτείνεται και στον τομέα της διαχείρισης των κόκκινων δανείων.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο προηγούμενες άδειες είχαν δοθεί τον Μάρτιο στις Special Financial Solutions της Τράπεζας Πειραιώς και την Hoist.

Οι δεκατέσσερις εταιρείες που έχουν λάβει μέχρι σήμερα άδεια από την ΤτΕ είναι οι:

CEPAL

FPS

ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ

Pillarstone

UCI

Resolute Asset Management

Independent Portfolio Management

B2Kapital

QQuant

DV01 Asset Management

Special Financial Solutions

Hoist

LPN CAPITAL

Melfin