Στήριξη της κινεζικής Fosun στη Folli Follie – Αύξησε το ποσοστό της στο 15%

Την έμπρακτη στήρική της στη Folli Follie έδειξε ο όμιλος Fosun International Limited, καθώς προχώρησε σε αγορές μετοχών του ομίλου. 

Ειδικότερα, η Folli Follie ανακοίνωσε ότι η Fosun International Limited στις 09.05.2018, αύξησε την συνολική της συμμετοχή στην Εταιρεία δια της απευθείας αγοράς 750.000 μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,120% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Συνεπεία της ανωτέρω συναλλαγής το συνολικό ποσοστό της Fosun International Limited (έμμεσα και άμεσα) στην Εταιρεία  από  13,886% αυξήθηκε σε 15,007% .
Η Fosun International Limited είναι μια εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Χόνγκ Κόνγκ, ελεγχόμενη από τον βασικό μέτοχό της, τη Fosun Holdings Limited, η οποία συνιστά μια 100% θυγατρική της Fosun International Holdings Ltd.