Στην κοινοπραξία Άκτωρ-Άβαξ-ΕΡΓΟΤΕΜ ο βιολογικός της Ψυττάλειας – Άνοιξε ο δρόμος για την ολοκλήρωση του διαγωνισμού

Μετά από σχεδόν δυο χρόνια από τότε που κατατέθηκαν οι προσφορές για το διαγωνισμό και όπου συμμετείχαν σε διαφορα σχήματα σχεδόν όλοι οι μεγάλοι της εγχώριας αγοράς καθώς και οι Γάλλοι της Suez τη λύση στο γόρδιο δεσμό των δικαστικών αγώνων έδωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας το οποίο αποφάσισε ότι μόνη παραδεκτή προσφορά είναι αυτή του σχήματος της Άκτωρ.

Συγκεκριμένα η κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ-ΑΒΑΞ-ΕΡΓΟΤΕΜ είναι μόνη υποψήφια για την υπογραφή της πενταετούς σύμβασης Λειτουργίας και Συντήρησης του βιολογικού της Ψυττάλειας αξίας 320 εκατ. ευρώ.

Μετά από αυτή την εξέλιξη δεν απομένει παρά η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να ανοίξει την μόνη δεκτή οικονομική προσφορά και να αναθέσει την σημαντική αυτή σύμβαση στο εν λόγω σχήμα.

Το έργο 

Το έργο κατασκευάστηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με κοινοτική συγχρηματοδότηση και η ΕΥΔΑΠ έχει αναλάβει από το 1996 την ευθύνη λειτουργίας του. Στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας, διενεργούνται σημαντικές δραστηριότητες με κυριότερη βέβαια την επεξεργασία των λυμάτων και της ιλύος, την παραγωγή βιοαερίου από την επεξεργασία της ιλύος και πλήρη αξιοποίησή του στις εγκαταστάσεις της Ψυττάλειας, την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για βιομηχανική χρήση και την άρδευση της Ψυττάλειας. Η πρακτική της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων ώστε να επιστρέφονται στο περιβάλλον με τη μορφή νερού για άρδευση πράσινου, μελετάται ώστε να εφαρμοστεί για χώρους πράσινου στο λεκανοπέδιο Αττικής.

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας, είναι η κύρια μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή
της Αττικής. Η συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος είναι μέγιστης σημασίας για τη χώρα μας. Με δυναμικότητα 5.600.000 ισοδύναμων κατοίκων, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων παγκοσμίως.