Στην εξαγορά της Φωτοπαλ προχώρησε η R Energy 1

Στην εξαγορά της Εταιρείας ΦΩΤΟΠΑΛ, η οποία κατέχει Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 2 MW, προχώρησε η R Energy 1.

Η εξαγορά αυτή εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας και επιβεβαιώνει την ραγδαία αναπτυξιακή της πορεία.

Πλέον η συνολική δυναμική παραγωγής του ομίλου εταιρειών R Energy 1 ΑΕ, ξεπερνά τα 9.3 MW, ενώ τα Φ/Β πάρκα που έχει ο Όμιλος στην κατοχή του αριθμούν τα 30, γεωγραφικά κατανεμημένα σε ολόκληρη την Ελλάδα.