Στη Βουλή τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης του Αεροδρομίου της Χίου

Στη Βουλή έφτασε το θέμα των απαραίτητων έργων αναβάθμισης του Αεροδρομίου της Χίου με ερώτηση που κατατέθηκε από τον βουλευτή της ΝΔ, Νότη Μηταράκη.

Όπως αναφέρει, στις 12 Μαρτίου 2018 διαβιβάστηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η προμελέτη για το έργο «Επέκταση – βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» και συναφή έργα».

Ο φάκελος περιελάμβανε τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, σχέδια, έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γεωτεχνικές μελέτες. Η ΔΥΑ στη συνέχεια, ως αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το έργο, συνολικού Προϋπολογισμού 15 εκ. €, να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Όπως αναφέρει στο κείμενο του ο κ.Μηταράκης, επειδή το έργο του αεροδρομίου είναι άμεσης προτεραιότητας για την οικονομία και την κοινωνία της Χίου, έχει ήδη υπάρξει σημαντική καθυστέρηση την τελευταία τριετία και είναι σημαντικού προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ζητά να μάθει από τον αρμόδιος υπουργό:

1. Ο φάκελος που απεστάλη από την ΥΠΑ στη ΔΥΑ ήταν πλήρης, προκειμένου η ΔΥΑ να προχωρήσει στις ενέργειες για τη χρηματοδότηση; Εάν υπάρχουν ελλείψεις, πότε προβλέπεται να καλυφθούν αυτές και να ολοκληρωθεί ο φάκελος; Ποια έργα περιλαμβάνονται στην προμελέτη;

2. Υπάρχει χρονικός περιορισμός προκειμένου να ενταχθούν στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 έργα υποδομών αεροδρομίων; Εάν ναι, ποιος είναι αυτός; Ποιο το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020;

Print Friendly, PDF & Email