Στη SingularLogic έργο ψηφιακού πολιτισμού για το Δήμο Μυλοποτάμου, της Περιφέρειας Κρήτης

Ο Δήμος Μυλοποτάμου ανέθεσε στη SingularLogic, μέλος του Ομίλου Space Hellas, μετά από σχετικό διαγωνισμό, το έργο “Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικού πολιτισμού για την προβολή των μνημείων και του πολιτιστικού αποθέματος”.

Με το έργο αυτό ο Δήμος Μυλοποτάμου στοχεύει στη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής, καθώς και στην ενίσχυση του τουρισμού, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες που προάγουν την εμπειρία του επισκέπτη, αλλά και στη δημιουργία μίας νέας δυναμικής ανάπτυξης στην τοπική κοινωνία, μέσω της ενίσχυσης του Τουρισμού Εμπειρίας.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας ιστοσελίδας πολιτισμού, στην οποία θα παρουσιάζονται όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της περιοχής, τα οποία θα αποτυπώνονται στο χάρτη και θα συνοδεύονται από πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, φωτογραφικό υλικό, ντοκιμαντέρ, 3D & Virtual Reality video κ.ά., αλλά και ποικίλες πληροφορίες ιστορικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος, σε τρεις διαφορετικές γλώσσες. Το οπτικοακουστικό περιεχόμενο που θα παραχθεί, θα διατίθεται μέσω φορητών συσκευών, με δυνατότητες επαυξημένης και εικονικής πραγματικότητας (AR, VR), ενώ τα ψηφιακά ολογράμματα σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων θα προβάλλονται τοπικά σε ειδικές προθήκες και θα είναι διαθέσιμα σε μορφή Augmented Reality (AR) στην εφαρμογή κινητών τηλεφώνων.

Στην εκπαιδευτική του διάσταση το έργο περιλαμβάνει διαδραστική εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά και σχολεία για επιφάνειες αφής, αλλά και εφαρμογή βιωματικής εκπαίδευσης εικονικής πραγματικότητας (VR), η οποία θα συνδυάζει παράλληλα με την προβολή video, σχετικά quiz ερωταπαντήσεων και θα είναι διαθέσιμη με ποικίλους τρόπους, όπως μάσκες VR, cloud VR video players, αλλά και μέσω των native app stores. Παράλληλα, μέσα από ειδική πλατφόρμα διαχείρισης, τα αρμόδια στελέχη του Δήμου θα έχουν στη διάθεσή τους στατιστικά δεδομένα και αναλυτικές αναφορές σχετικά με τη χρήση των εκπαιδευτικών εφαρμογών, ώστε να μπορούν να αξιολογούν και να βελτιστοποιούν τη χρήση τους και την αποτελεσματικότητά τους.

Η SingularLogic, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στην παροχή ευέλικτων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία και την εξειδίκευσή της για την υλοποίηση σημαντικών έργων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους και στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.