Στη λίγκα των ισχυρών της αποθήκευσης ενέργειας η Intrakat

Ξεκάθαρο δείγμα της στρατηγικής της Intrakat για την είσοδό της στο κλαμπ των μεγάλων παικτών και της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα αποτέλεσε ο πρόσφατος διαγωνισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας & Υδάτων για την κατασκευή και λειτουργία Σταθμών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η Intrakat κέρδισε τις εντυπώσεις στον πρόσφατο διαγωνισμό και συμμετείχε με 100% επιτυχία καθώς εγκρίθηκαν και οι τρεις επενδύσεις τις οποίες είχε προτείνει, αναλαμβάνοντας τη δημιουργία 3 νέων μονάδων, αθροιστικής ισχύος 100 MW.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της μειοδοτικής διαγωνιστικής διαδικασίας της Ρυθμιστικής Αρχής, η Intrakat θα προχωρήσει στην κατασκευή και λειτουργία 3 νέων μονάδων αποθήκευσης ενέργειας μέγιστης ισχύος 50 MW, 25 MW και 25 MW αντίστοιχα, σε Εύβοια και Ροδόπη, που θα διασυνδεθούν με το δίκτυο υψηλής τάσης. Η εγγυημένη χωρητικότητα των τριών μονάδων θα ανέλθει συνδυαστικά σε 200 MWh.

Σημαντικές επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές

Η πολύ σημαντική αυτή επένδυση, που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης, αναμένεται να υλοποιηθεί έως το 2025, συμβάλλοντας στην πράσινη μετάβαση, την απανθρακοποίηση και την ενεργειακή αυτάρκεια της Ελλάδας. H Intrakat επιδιώκει να παίξει ηγετικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της χώρας και επενδύει στρατηγικά στις ΑΠΕ, καθώς και σε συστήματα αποθήκευσης, αναπτύσσοντας χαρτοφυλάκιο έργων, αθροιστικής ισχύος 1,8 GW και 0,9 GW, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, στόχος είναι η χώρα να διαθέτει έως το 2023 ισχύ 8,1 GW συνολικά από τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και συγκεκριμένα 5,6 GW από συστήματα αποθήκευσης και 2,5 GW από έργα αντλησιοταμίευσης.

Η ανάπτυξη αυτών των ενεργειακών υποδομών θεωρείται κορυφαίας σημασίας για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας, προκειμένου να αποθηκεύεται, να μην χάνεται και να διοχετεύεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα – όταν οι καιρικές συνθήκες σταματούν την παραγωγή από ΑΠΕ – η πλεονάζουσα παραγωγής ενέργειας, αλλά και να διασφαλίζεται η ευστάθεια του συστήματος μεταφοράς, όταν υπάρχει σημαντική παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, η εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης όχι μόνο θα βελτιώσει θεαματικά το σύστημα παραγωγής ενέργειας της χώρας, αλλά και θα προσφέρει περαιτέρω εμπορικές δυνατότητες στους επενδυτές των υποδομών αυτών.

Κοσμογονία και ανάπτυξη

Τα τελευταία χρόνια, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν την αιχμή του δόρατος της ενεργειακής μετάβασης σε διεθνές επίπεδο, αλλά και το σημείο αναφοράς για την επενδυτική δραστηριότητα στον ενεργειακό κλάδο, καθώς φέρνουν τις ΑΠΕ στον 21ο αιώνα, προσφέροντας την απαραίτητη ευελιξία που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας, της βιομηχανίας, αλλά και βαθμιαία των οικιακών εφαρμογών ενέργειας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της McKinsey & Company, το 2022 επενδύθηκαν περισσότερα από 5 δισ. δολάρια σε συστήματα αποθήκευσης στον κόσμο (σχεδόν τριπλάσια αύξηση από το 2021), ενώ έως το 2030 εκτιμάται ότι η παγκόσμια αγορά των συστημάτων αποθήκευσης θα ανέρχεται μεταξύ 120 και 150 δισ. δολαρίων. Παράλληλα, έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), προβλέπει σημαντική διείσδυση των συστημάτων αποθήκευσης έως το 2026, η ισχύς των οποίων αναμένεται να προσεγγίζει τα 270 GW διεθνώς για την υποστήριξη της ανάπτυξης των ΑΠΕ.

Ευρεία τεχνολογική εξέλιξη

Προηγήθηκε μία τεχνολογική κοσμογονία στο βιομηχανικό επίπεδο όλα τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με κοινή μελέτη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, από το 2005 έως και το 2018 οι πατέντες στα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αναπτύχθηκαν με ετήσιο ρυθμό 14% σε διεθνές επίπεδο και μάλιστα με τέσσερις φορές υψηλότερο ρυθμό σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τεχνολογικά πεδία.