Στη δημοσιότητα τα στοιχεία μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου – Στις 30 Ιουνίου «η μαύρη λίστα»

Στο διαδίκτυο θα αναρτήσουν στις 30 Ιουνίου τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας «μαύρη λίστα» με ονοματεπώνυμα φυσικών προσώπων και επιχειρήσων που χρωστούν στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία πάνω από 150.000 ευρώ για περισσότερο από έναν χρόνο, χρησιμοποιώντας τη δημοσιοποίηση ως μέσο πίεσης για την είσπραξη των «κόκκινων οφειλών» στο Δημόσιο που συνολικά ξεπερνούν τα 150 δισ. ευρώ

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μόλις 8.825 φορολογούμενοι με χρέος άνω του 1 εκατ. ευρώ ο καθένας, που αντιπροσωπεύουν μόλις το 0,2% του συνόλου των οφειλετών, χρωστούν το 80% του συνολικού χρέους δηλαδή τα 90 δισ. ευρώ από τα 113 δισ. ευρώ. Από αυτούς 5.378 επιχειρήσεις έχουν «κόκκινες» οφειλές ύψους 66 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη δημοσιότητα θα δοθούν δύο ξεχωριστές λίστες -μία για τα φυσικά πρόσωπα και μία για τις επιχειρήσεις- με χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι παρά τις οχλήσεις και τις προειδοποιήσεις από Εφορία και ασφαλιστικά ταμεία δεν εξόφλησαν ή δεν ρύθμισαν τα χρέη τους το διάστημα 2020-2022.

Στην «κορυφή της πυραμίδας» θα βρίσκεται φορολογούμενος με χρέος ύψους 800 εκατ. ευρώ και θα ακολουθούν δεκάδες ονόματα με οφειλές εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ειδικότερα στους καταλόγους θα περιλαμβάνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα με:

α) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς το Δημόσιο ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας (TAXIS) και Τελωνείων (ICISnet).

β) βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ ανά φυσικό πρόσωπο που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα (ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Για τα φυσικά πρόσωπα θα δημοσιοποιηθούν Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων, και παρατηρήσεις.

Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα αναγράφονται Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, ΕΦΚΑ, μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.

Πριν από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποστείλουν τελεσίγραφο στους οφειλέτες για διακανονισμό των χρεών τους προκειμένου να αφαιρεθούν από τη λίστα.

Ειδικότερα, από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου 2022 τα φυσικά ή τα νομικά πρόσωπα θα λάβουν από την ΑΑΔΕ στη γραμματοθυρίδα τους στο TAXISNET καθώς και στην πιστοποιημένη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετική ενημέρωση, η οποία θα τους προσκαλεί εντός 15 ημερών, δηλαδή έως τις 21 Ιουνίου 2022, να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τις προς δημοσιοποίηση οφειλές τους.

Σημειώνεται ότι με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο από τη δημοσιοποίηση εξαιρούνται:

  • οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής
  • οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
  • οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
  • οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων
  • οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα

Πάντως, ακόμη και μετά τη δημοσιοποίηση των οφειλών, προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου και μόνον εφόσον από τον έλεγχο προκύπτει η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων για την ικανοποίηση του αιτήματος, ενώ σε αντίθετη περίπτωση το αίτημα θα απορρίπτεται από τις υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία δημοσιοποίηση της λίστας των μεγαλοοφειλετών ήταν για τα φυσικά πρόσωπα στις 10 Ιουλίου 2019 και για τα νομικά πρόσωπα στις αρχές Δεκεμβρίου 2019, αλλά στη συνέχεια, αν και ο νόμος προβλέπει ανά δύο έτη επικαιροποίηση της λίστας, το μέτρο «πάγωσε» λόγω της πανδημίας.