Στη δημοσιότητα η σύμβαση Ε.Ε. – AstraZeneca για τα εμβόλια

Δόθηκε στη δημοσιότητα η σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την AstraZeneca για την προμήθεια εμβολίων κατά του κορωνοϊού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν νέου αιτήματός της στις 27 Ιανουαρίου, η εταιρεία AstraZeneca συμφώνησε να δημοσιεύσει την αναθεωρημένη σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών στις 27 Αυγούστου 2020.

Στο έγγραφο, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να αγοράσει 300 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου, με την επιλογή για περαιτέρω 100 εκατομμύρια δόσεις. Ωστόσο, δεν αναφέρονται συγκεκριμένες ημερομηνίες παράδοσης.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά στη ρήτρα «Best Reasonable Efforts», δηλαδή στη ρήτρα των «καλύτερων δυνατων εύλογων προσπαθειών», η οποία αναφέρεται στις «δραστηριότητες και τον βαθμό προσπάθειας που πρέπει να καταβάλλει μια εταιρεία με το μέγεθος, την παραγωγική δυναμικότητα και τις πηγές της AstraZeneca, για την ανάπτυξη και την παραγωγή του εμβολίου σε επίπεδα που σχετίζονται με την επείγουσα ανάγκη για τον τερματισμό της παγκόσμιας πανδημίας, η οποία συνεπάγεται σημαντικά υγειονομικά προβλήματα, περιορισμούς στην ατομική ελευθερία και οικονομικό αντίκτυπο».

Επισημαίνεται επίσης, ότι AstraZeneca πρέπει να ενημερώσει την Ε.Ε. και τα κράτη – μέλη, σε εύλογο χρονικό διάστημα προτού καταστούν διαθέσιμες οι δόσεις. Η ενημέρωση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει α) εκτίμηση του συνολικού αριθμού των παραδοτέως δόσεων, καθώς και β) τις εκτιμώμενες ημερομηνίες παράδοσης.

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην παραγωγή των δόσεων, τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ειδοποιήσει εγκαίρως τα κράτη – μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Εάν κάποιο κράτος – μέλος δεν παράσχει την απαιτούμενη έγκριση για την παράδοση στο προβλεπόμενο σημείο, τότε καθίσταται αυτό υπεύθυνο για το σύνολο του κόστους αποθήκευσης των εν λόγω δόσεων» τονίζεται επιπλέον.

Η τροφοδοσία δε, της Ευρώπης -όπως ορίζει το συμβόλαιο- θα πρέπει να πραγματοποιείται από τα τέσσερα εργοστάσια της εταιρείας εντός Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των δύο βρετανικών.

Η Κομισιόν σημειώνει πως χαιρετίζει τη δέσμευση της εταιρείας για μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμμετοχή της στην ανάπτυξη της στρατηγικής της Ε.Ε. για τα εμβόλια: «Η διαφάνεια και η λογοδοσία είναι σημαντικά στοιχεία για να βοηθηθεί η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης των Ευρωπαίων πολιτών και για να διασφαλιστεί ότι μπορούν να βασίζονται στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των εμβολίων που αγοράστηκαν σε επίπεδο Ε.Ε.».

«Η σύμβαση που δημοσιεύτηκε σήμερα περιέχει αναδιατυπωμένα μέρη που αφορούν εμπιστευτικές πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες τιμολογίων. Η σύμβαση AstraZeneca είναι η δεύτερη που δημοσιεύεται, αφού η CureVac συμφώνησε να δημοσιεύσει τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή» καταλήγει η Κομισιόν, εκφράζοντας την ελπίδα να μπορεί να δημοσιεύσει όλες τις συμβάσεις στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συμφωνιών αγοράς στο εγγύς μέλλον.