Σταύρος Κωνσταντάς (Εθνική Ασφαλιστική): Έμφαση στον κλάδο Υγείας και στροφή σε επενδυτικά προϊόντα

Στον τομέα των επενδύσεων, οι συγχωνεύσεις στην ασφαλιστική αγορά και η δημιουργία μεγάλων ισχυρών ασφαλιστικών εταιρειών δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σημαντικές επενδύσεις

Του Σταύρου Κωνσταντά *

Τα τελευταία τρία τουλάχιστον χρόνια βιώνουμε δομικές αλλαγές, οι οποίες συντελούνται στο παγκόσμιο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Η Ελλάδα στο σύνολο της και ιδιαίτερα η Ελληνική ασφαλιστική αγορά δεν θα μπορούσαν να μείνουν ανεπηρέαστες από αυτές. Η Εθνική Ασφαλιστική, πιστή στην στρατηγική της, επιλέγει να αφουγκράζεται έγκαιρα τις εξελίξεις και να προσαρμόζεται ανάλογα. Επιπρόσθετα, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις κινήσεις της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς στο σύνολο της.

Με έμφαση στους κλάδους Υγείας και Ζωής και στροφή στα επενδυτικά προϊόντα

Μία βασική νέα κυρίαρχη τάση είναι ότι η ασφαλιστική αγορά είναι έτοιμη και θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση τόσο στον κλάδο Υγείας όσο και στα επενδυτικά προϊόντα του κλάδου Ζωής.
Σε αυτό κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει η πρόσφατη πανδημία του Covid καθώς επίσης και οι μεταβολές στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη, οι οποίες δημιουργούν νέες τάσεις στη ζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά και ταυτόχρονα φαίνεται να ευαισθητοποιούν περισσότερο τους καταναλωτές. Κατά συνέπεια θεωρώ ότι θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση τόσο στον κλάδο Υγείας με ευέλικτα προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούν να καλύψουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών των καταναλωτών ανάλογα πάντα με τα εισοδήματά τους, καθώς επίσης και στη στροφή προς επενδυτικά – συνταξιοδοτικά προϊόντα (τύπου Unit Linked, χωρίς εγγυήσεις επιτοκίων) με στόχο το απώτερο μέλλον και μια ποιοτικότερη ζωή κατά την περίοδο της σύνταξης. Βέβαια οι γεωπολιτικές συνθήκες τους πρώτους μήνες του 2022 και η αλματώδης αύξηση του πληθωρισμού με την συνεπακόλουθη επίδραση στο διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, αναχαίτισαν τη αυξητική τάση των προϊόντων αυτών, αλλά είναι βέβαιο ότι θα επανέλθουν σε ζήτηση.

Συγχωνεύσεις- εξαγορές και επενδύσεις

Ιδιαίτερα στον τομέα των επενδύσεων, οι συγχωνεύσεις στην ασφαλιστική αγορά και η δημιουργία μεγάλων ισχυρών ασφαλιστικών εταιρειών δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για σημαντικές επενδύσεις. Οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλλουν ιδιαίτερα στον μετασχηματισμό των εταιρειών, οι οποίες θα εφαρμόσουν νέα, περισσότερο ευέλικτα μοντέλα λειτουργίας, δίδοντας έμφαση στην αξιοποίηση στην ανάπτυξη των «skills» των εργαζομένων τους και στις ευκαιρίες που δίδονται από τον σύγχρονο ψηφιοποιημένο κόσμο στον οποίο προσαρμόζονται. Επιπρόσθετα, σε αμιγώς χρηματοοικονομικό επίπεδο, θα μπορούν πλέον να αποτελέσουν ισχυρούς επενδυτικούς βραχίονες για την εγχώρια οικονομία με την συμμετοχή τους σε αναπτυξιακά έργα Πράσινής Ανάπτυξης.
Η αλλαγή αυτή, δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των νέων τάσεων που δημιουργήθηκαν λόγω του Covid και των γενικότερων εξελίξεων στην οικονομία, αλλά είναι και αποτέλεσμα της προϋπόθεσης που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την καλύτερη αξιοποίηση του ευρύτερου οικονομικού συστήματος. Θέτοντας ένα αυστηρό πλαίσιο εποπτείας, η Ευρώπη αποζητά τη δημιουργία ισχυρών εταιρειών που αφενός θα διασφαλίζουν τους ασφαλισμένους τους ακόμη και σε ιδιαίτερα δυσμενείς και ασύμμετρες μελλοντικές καταστάσεις, αλλά και που θα μπορέσουν παράλληλα λόγω και των μεγεθών τους να ενισχύσουν το οικονομικό σύστημα και τη μελλοντική ανάπτυξη των εγχώριων οικονομιών.
Η ίδια τάση θα επικρατήσει και στον τομέα των Γενικών ασφαλειών, στον οποίο τόσο ο απόηχος της πανδημίας, αλλά και οι ραγδαίες κλιματικές μεταβολές θα οδηγήσουν τις εταιρείες του κλάδου στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους τους, που θα τους εξασφαλίζουν από ακραία καιρικά φαινόμενα, θεομηνίες κτλ.
Ένας άλλος τομέας που οι εταιρείες θα πρέπει να δραστηριοποιηθούν πιο ενεργά είναι η προστασία από κινδύνους κυβερνο -ασφαλειών. Είναι κίνδυνοι για όλες τις επιχειρήσεις που καθιστούν την ανάγκη δημιουργίας ομπρέλας προστασίας επιτακτική.

Η CVC βάζει τα θεμέλια για μεγαλύτερη ανάπτυξη

Είναι πια κοινός τόπος ότι η ασφάλιση και η ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης στο σύνολο της κοινωνίας είναι αναγκαία ώστε να μειωθούν και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και να εξαλειφθούν κίνδυνοι που θα μπορούσαν να επιφέρουν μεγάλο οικονομικό πλήγμα στα νοικοκυριά και στην ευρύτερη οικονομία της χώρας. Παράλληλα, Πολιτεία και ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει να έχουν μια παραγωγική συνύπαρξη με θετικό πρόσημο τόσο για την πολιτεία όσο και για τον ασφαλιστικό κλάδο. Αναμένουμε, ως Ασφαλιστική Αγορά με ιδιαίτερη αγωνία την υλοποίηση σειρά ενεργειών από την Πολιτεία για την διευκόλυνση της παραγωγικής αυτής συνύπαρξης. Προσωπικά πιστεύω ότι τα οφέλη θα είναι ιδιαίτερα σημαντικά και αμφίδρομα.
Για την Εθνική Ασφαλιστική η εξαγορά της από τη CVC Capital Partners βάζει τα θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη αυτής της ιστορικής εταιρείας με συνεχή ιστορία 131 χρόνων. Είναι βούληση του νέου Μετόχου αλλά και της Διοίκησης, των συνεργατών αλλά των εργαζομένων της Εθνικής Ασφαλιστικής, η εταιρεία να συνεχίσει να αποτελεί την πρώτη εταιρεία στην ελληνική ασφαλιστική αγοράΣτόχος μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε η πρώτη εταιρεία για τους ασφαλισμένους μας, η πρώτη εταιρεία στην παροχή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, η πρώτη εταιρεία για τους εργαζόμενους μας, η πρώτη εταιρεία με σημαντική συνεισφορά στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε. Όλα τα ανωτέρω είναι στο DNA της εταιρείας μας.
Η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει αταλάντευτη σε αυτό που την χαρακτηρίζει σε όλη την ιστορική της διαδρομή, να επιδιώκει να είναι η κυρίαρχη δύναμη σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται και να είναι το σημείο αναφοράς για το ασφαλιστικό γίγνεσθαι στην χώρα μας.

* Ο  Σταύρος Κωνσταντάς είναι Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Ασφαλιστικής