Σταθερή παρέμεινε η κερδοφορία της αλευροβιομηχανίας Μύλοι Λούλη το 2017

Σταθερή παρέμεινε η κερδοφορία της αλευροβιομηχανίας Μύλοι Λούλη το 2017

Στα επίπεδα του 2016 συγκράτησε τον όγκο των πωλήσεων αλεύρων και την κερδοφορία της, κατά το 2017, η εταιρεία Μύλοι Λούλη, ιστορική και μεγαλύτερη -με σημαντική διαφορά από τους ανταγωνιστές της- ελληνική αλευροβιομηχανία.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση του διοικητικού της συμβουλίου, η επιχείρηση επιδιώκει εφέτος την προάσπιση της ηγετικής θέσης της στην αγορά με τη διασφάλιση και την ενίσχυση των μεριδίων της, καθώς και τη διατήρηση της κερδοφορίας της στα επίπεδα των τελευταίων ετών.

Το 2017 υλοποίησε σημαντικές επενδύσεις στις βιομηχανικές μονάδες της, ώστε να παραμείνουν άκρως ανταγωνιστικές. Συγχρόνως, με σκοπό να ενισχύσει την χρηματοοικονομική θέση της, προχώρησε σε αναχρηματοδότηση του δανεισμού της. Επίσης, ενίσχυσε τη θέση της στην εγχώρια αγορά συσκευασμένων αλεύρων για το καταναλωτικό κοινό.

Η Μύλοι Λούλη συστάθηκε ως Α.Ε. το 1927, αποτελώντας διάδοχο σχήμα επιχειρηματικής δραστηριότητας στην αλευροποιία που ξεκίνησε το 1782 και έλαβε σύγχρονη εταιρική νομική μορφή το 1914. Διαθέτει δυο επιλιμένιες μεγάλες βιομηχανικές μονάδες στη Σούρπη Μαγνησίας και στο Κερατσίνι Αττικής. Παράγει και εμπορεύεται άλευρα από άλεση σίτου, αλλά και σίκαλης, καλαμποκιού και κριθαριού. Συγκεκριμένα, παράγει 120 τύπους αλεύρων-σιμιγδαλιών και μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής για 5.000 περίπου αρτοποιούς και ζαχαροπλάστες, βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων. Επίσης, παράγει ευρεία ποικιλία επώνυμων προϊόντων για το καταναλωτικό κοινό, κυρίως με το σήμα «Μύλοι Αγίου Γεωργίου Loulis», σε διάφορες συσκευασίες. Λειτουργεί κέντρα διανομής στη Μαγνησία, την Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Καβάλα.

Η μονάδα της Μαγνησίας εκσυγχρονίστηκε το 2001, τέθηκε σε πλήρη λειτουργία το 2003 και περιλαμβάνει επιλιμένιο μύλο, επτά γραμμές παραγωγής, ημερήσια δυναμικότητα άλεσης 1.000 τόνων, σιλό δημητριακών 55.000 τόνων, βιολογικό μύλο, παραδοσιακό πετρόμυλο, λιμάνι για ταυτόχρονη φορτοεκφόρτωση τεσσάρων πλοίων, σιλό αλεύρων 5.000 τόνων, επίπεδες αποθήκες χωρητικότητας 3.000 τόνων, χημείο, πειραματικό αρτοποιείο και τμήμα τεχνικής υποστήριξης επαγγελματιών αρτοποιών. Η δεύτερη μονάδα, στον όρμο του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι, περιλαμβάνει αλευρόμυλο ημερήσιας δυναμικότητας άλεσης 300 τόνων, σιλό δημητριακών 21.000 τόνων, λιμάνι για φορτοεκφόρτωση σιτηρών 140 τόνων ανά ώρα, σιλό αλεύρων 3.500 τόνων, επίπεδες αποθήκες χωρητικότητας 3.000 τόνων, εργαστήρια και πειραματικό αρτοποιείο.

Η επιχείρηση εξάγει μέρος των προϊόντων της στις χώρες Αίγυπτος, Αλβανία, Κύπρος, π.Γ.Δ.Μ., Ρωσία και Τυνησία.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 97,66 εκατ. ευρώ, αντί 101,33 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 3,6% σε ποσοστό ή 3,67 εκατ. ευρώ σε αξία.

Οι πωλήσεις της αφορούσαν κατά 77,71 εκατ. ευρώ (79,6%) άλευρα βιομηχανικής-επαγγελματικής χρήσης, 14,45 εκατ. ευρώ (14,8%) άλευρα για το καταναλωτικό κοινό και κατά το υπόλοιπα 5,50 εκατ. ευρώ (5,6%) μείγματα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,43 εκατ. ευρώ) και υπηρεσίες εκπαίδευσης (0,07 εκατ. ευρώ). Προ ενδοεταιρικών απαλοιφών 2,99 εκατ. ευρώ, οι εγχώριες πωλήσεις της ήταν ύψους 98,55 εκατ. ευρώ και οι πωλήσεις της στη Βουλγαρία 2,09 εκατ. ευρώ. Μειώθηκαν τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιομηχανικών-επαγγελματικών προϊόντων κατά 5,8% (-4,78 εκατ. ευρώ), ενώ αυξήθηκαν τα έσοδα από τις πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων κατά 2,9% (+0,41 εκατ. ευρώ). Συγχρόνως, αυξήθηκαν τα έσοδα των λοιπών προϊόντων κατά 13,8% (+0,66 εκατ. ευρώ).

Ο όγκος πωλήσεων βιομηχανικών-επαγγελματικών προϊόντων επανήλθε σε ανοδική τροχιά και αυξήθηκε κατά 1,3%. Συγχρόνως, αυξήθηκε ο όγκος πωλήσεων καταναλωτικών προϊόντων κατά 13,4%.

Ο όμιλος δεν μπόρεσε να μετακυλίσει στις τιμές πώλησης των αλεύρων την αύξηση των παραγωγικών δαπανών του, με συνέπεια να καταγράψει μεικτά κέρδη 21,73 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 25,14 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 13,6% (-3,41 εκατ. ευρώ). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών του αποδυναμώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 24,8% στο 22,2%.

Ωστόσο, σημείωσε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ύψους 10,49 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 11,23 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα μόνο κατά 6,6% (-0,74 εκατ. ευρώ), καθώς επωφελήθηκε από αύξηση των λοιπών εσόδων εκμετάλλευσης κατά 0,71 εκατ. ευρώ (4,08 εκατ. ευρώ έναντι 3,37 εκατ. ευρώ το 2016) και μείωση των λοιπών εξόδων, όπως προβλέψεις για εμπορικούς κινδύνους, κατά 2,25 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ έναντι 2,65 εκατ. ευρώ το 2016).

Κατόπιν αυτού, η απόδοση των μέσων πάγιων και κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του στη διάρκεια της χρήσης 2017 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκε σε 6,2%, έναντι 6,8% τη χρήση 2016, ενώ το συνολικό ενεργητικό του στο τέλος της χρήσης ήταν ύψους 168,43 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,6% (+2,69 εκατ. ευρώ).

Τα κέρδη του προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας, μετά τις αποσβέσεις και τις χρηματοοικονομικές δαπάνες, συγκρατήθηκαν στο επίπεδο των 4,49 εκατ. ευρώ έναντι αντίστοιχων κερδών 4,64 εκατ. ευρώ το 2016 (-0,25 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για φόρους και την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ύψους 2,76 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 2,78 εκατ. ευρώ τo 2016 (-0,02 εκατ. ευρώ), μειωμένα κατά 5,3% και 0,7%, αντιστοίχως, καθώς η αποδυνάμωση των λειτουργικών κερδών αντισταθμίστηκε σε μεγάλο βαθμό από μειωμένες χρηματοοικονομικές δαπάνες, ενά η εξασθένηση των κερδών προ φόρων συνοδεύτηκε από μειωμένη φορολογική επιβάρυνση. Τα κέρδη του προ φόρων και αποσβέσεων ήταν ύψους 8,39 εκατ. ευρώ (8,56 εκατ. ευρώ το 2016).

Τα κέρδη του ομίλου προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας περιορίστηκαν σε 4,5% των πωλήσεων (4,6% το 2016), ενώ τα κέρδη των μετόχων της εταιρείας ήταν ίσα προς το 3% του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας και των λοιπών μετόχων του ομίλου στη διάρκεια της χρήσης (3,1% το 2016).

Τα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνουν αποσβέσεις 4 εκατ. ευρώ (3,92 εκατ. ευρώ έναν χρόνο πριν) και χρεωστικούς τόκους και συναφή χρηματοοικονομικά έξοδα 2,04 εκατ. ευρώ (2,64 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα).

Η επιχείρηση συνέταξε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων.

Για αγορές ενσώματων και άυλων παγίων η εταιρεία και οι θυγατρικές το 2017 διέθεσαν 5,33 εκατ. ευρώ, έναντι 1,91 εκατ. ευρώ το 2016, που διατέθηκαν κυρίως για νέο εξοπλισμό και απόκτηση οικοπέδου .

Στις 31.12.2017 ο όμιλος βαρυνόταν με συνολικές τραπεζικές υποχρεώσεις της τάξεως των 41,76 εκατ. ευρώ, οι οποίες ήταν κατά 73,5% μακροπρόθεσμες και αυξημένες σε ετήσια βάση κατά 21,8% (+7,49 εκατ. ευρώ). Εμφάνιζε υψηλό κεφάλαιο κίνησης, καθώς η αξία του κυκλοφορούντος ενεργητικού του (71,365 εκατ. ευρώ) ήταν κατά 44,43 εκατ. ευρώ μεγαλύτερη της αξίας των πάσης φύσεως βραχυπρόθεσμων, απαιτητών εντός του επόμενου δωδεκαμήνου υποχρεώσεών του (26,93 εκατ. ευρώ), αντανακλώντας ενισχυμένη ρευστότητα, μετά τη μετατροπή μεγάλου μέρους του βραχυπρόθεσμου δανεισμού του σε μακροπρόθεσμο. Τα ταμειακά του διαθέσιμα και ισοδύναμα ήταν ύψους 4,28 εκατ. ευρώ (6,09 εκατ. ευρώ στις 31.12.2016). Είχε παραχωρήσει εμπράγματα βάρη ποσού 48 εκατ. ευρώ, έναντι δανείων.

Η επιχείρηση έχει πρόεδρο τον Ν. Κ. Λούλη της οικογένειας των ιδρυτών και μετόχων της και αντιπρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ν. Σ. Φωτόπουλο. Στα τέλη του 2017 σε ενοποιημένη βάση απασχολούσε 262 εργαζόμενους, έναντι 245 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για αμοιβές διοικητικών – διευθυντικών στελεχών 0,89 εκατ. ευρώ, έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το 2016. Το περασμένο έτος προχώρησε σε μείωση μετοχικού κεφαλαίου και επιστροφή κεφαλαίου 0,94 εκατ. ευρώ στους μετόχους της.Τα ενοποιημένα κέρδη της προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) τη χρήση 2017 αντιστοιχούν σε 40.040 ευρώ ανά εργαζόμενο και τα κέρδη προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας σε 16.755 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιελάμβανε με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης ή με τη μέθοδο της καθαρής θέσης τις ελληνικές εταιρείες μεταφορών Loulis Logistics Services με μερίδιο 99,7%, μειγμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής Nutribakes (70%) και εκπαίδευσης Ελληνική Σχολή Αρτοποιίας (99,67%), τις κυπριακές Loulis International Foods Enterprises Bulgaria (100%), Lafco Leader Asian Food Company (100%) και Grinco Holdings (100%), καθώς και τη βουλγαρική Loulis Mel – Bulgaria (100%), η οποία ιδρύθηκε το 2016 με σκοπό τη συγκέντρωση και εμπορία δημητριακών. Στη διάρκεια του 2017 η NutriBakes απορρόφησε την ομοειδή εταιρεία KenFood Τεχνογνωσία.

Η μητρική εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 239 εργαζόμενους, έναντι 225 τα τέλη του 2016. Κατέγραψε το 2017 πωλήσεις 91,15 εκατ. ευρώ (-4,5% σε σύγκριση με το 2016), κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 10,51 εκατ. ευρώ (-4,8%), κέρδη προ φόρων 4,56 εκατ. ευρώ (-0,5%) και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη 2,91 εκατ. ευρώ (+0,4%). Ο συντελεστής των μεικτών κερδών της συμπιέστηκε σε 21,6%, από 24,7% έναν χρόνο πριν. Η αξία των συμμετοχών της σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμήθηκε 1,80 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση αναμένει για το 2018 ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσεται ιδιαιτέρως στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας των μειγμάτων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, μέσω της θυγατρικής της NutriBakes.

Βασικότεροι μέτοχοι της αλευροβιομηχανίας στις 31.12.2017 ήταν ο Νικ. Λούλης με μερίδιο 48,47%, η Ευαγγελία Λούλη με 6,86% και η εταιρεία Al Dahra Agriculture Spain με 20,01% του συνόλου των μετοχών της.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ

www.inr.gr, 27 Απριλίου 2018

Print Friendly, PDF & Email