Σταμούλης (Τρ. Πειραιώς): Περαιτέρω μείωση του χρόνου επεξεργασίας αιτημάτων για δάνεια

Οι τράπεζες μέσω του μετασχηματισμού τους, επενδύουν σε νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την διοχέτευση πόρων σε εργασίες και προϊόντα που αλλάζουν τον τραπεζικό χώρο, με οφέλη τόσο για τους πελάτες όσο και τις εσωτερικές δομές τους, επισήμανε ο κ. Γιάννης Σταμούλης, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Risk Officer της Τράπεζας Πειραιώς στο Fin Forum 2022.

Η δημιουργία συστημάτων με ασφαλείς τεχνολογίες, η διασύνδεση με διαφορετικούς παρόχους και οργανισμούς, προσδίδουν μεγαλύτερη διαφάνεια και διαθεσιμότητα πληροφορίας για τους πελάτες, και ταυτόχρονα ενισχύουν την απλοποίηση των συναλλαγών και των εργασιών, είπε ο κ. Σταμούλης και υπογράμμισε ότι, όπως και οι τράπεζες, και τα γραφεία πίστης που αποτελούν στρατηγικούς συνεργάτες τους, στην ίδια κατεύθυνση, θα πρέπει να μετασχηματιστούν, τόσο ψηφιακά όσο και οργανωτικά με στόχο:

• να μεγιστοποιήσουν το μέγεθος της πιστωτικής πληροφορίας που παρέχουν.
• η πληροφορία να παρέχεται με όσο το δυνατόν πιο δομημένο και αποτελεσματικό τρόπο
• να παρέχουν επίσης γνώση για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πελάτων
• να ενισχύσουν το risk awareness των επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, βοηθώντας τους να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι το πιστωτικό τους προφίλ στο γραφείο πίστης
Mε αυτόν τον τρόπο, σημείωσε ο κ. Σταμούλης,
• Ο χρόνος επεξεργασίας αιτημάτων για χορηγήσεις δανείων θα μειωθεί περαιτέρω,
• θα διασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση λάθους στην διαχείριση των αιτημάτων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των πελατών.
• Η πιστωτική απόφαση θα είναι ακριβέστερη μειώνοντας κόστος κεφαλαίων και αυξάνοντας την απόδοση ιδίων κεφαλαίων για τις τράπεζες.

Όπως επισήμανε ο Group Chief Risk Officer της Τράπεζας Πειραιώς, ο μετασχηματισμός των τραπεζών έχει αυξήσει την πρόσβαση σε πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας και με την ταυτόχρονη χρήση νέων τεχνολογιών, η διαχείριση των πελατειακών σχέσεων ενδυναμώνεται περαιτέρω. Η ευκολότερη πρόσβαση στις πληροφορίες καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών οδηγούν στην απλοποίηση διαδικασιών, στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ακριβέστερη πιστωτική αξιολόγηση και στη μείωση του κόστους.

Για παράδειγμα, η αυτοματοποίηση της αξιολόγησης πελατών και δανείων και της διαδικασίας λήψης εγκριτικής απόφασης σε χαρτοφυλάκια πίστης ιδιωτών έχει ήδη αλλάξει το τραπεζικό σκηνικό, σημειώνοντας σημαντική αύξηση στα αιτήματα για online δάνεια, κάρτες και άλλα προϊόντα, είπε ο κ. Σταμούλης και πρόσθεσε ότι προτεραιότητα επίσης είναι η περαιτέρω αυτοματοποίηση στη διαχείριση αιτήσεων μεσαίων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο τόσο την μείωση του διαχειριστικού κόστους αλλά και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ένα τόσο ζωτικό κομμάτι της οικονομίας.
Η διαρκώς αυξανόμενη πληροφορία που έχουν στη διάθεση τους οι τράπεζες συμβάλλει όχι μόνο στις ορθότερες αποφάσεις τη στιγμή της έγκρισης, αλλά και στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων κατά τη διάρκεια όλου του πιστωτικού κύκλου τω δανείων, υπογράμμισε ο κ. Σταμούλης.