Στα τερματικά του Χ.Α (@17:21 – Τρίτη 7 Ιουλίου 2020


  • SPREADS
ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,10 +1,53
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,40 +0,83
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,41 +0,85
ΙΤΑΛΙΑ 1,28 +1,71

  • ΔΕΙΚΤΕΣΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ


ΜΕ ΤOΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡO OΓKO ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ