(1)* + (2)* Στα τερματικά του Χ.Α @17:21 – Τετάρτη 8 Ιουλίου 

  • SPREADS

ΧΩΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ % Spread vs BUND
ΕΛΛΑΔΑ 1,09 +1,54
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 0,39 +0,84
ΙΣΠΑΝΙΑ 0,40 +0,84
ΙΤΑΛΙΑ 1,25 +1,69

  • ΔΕΙΚΤΕΣ


ΣΥΣΤΗΜΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΟΔΟ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΤΩΣΗ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ


ΜΕ ΤOΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡO OΓKO ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ


ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΣΤΟ ΤΑΜΠΛΟ


ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

  • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ


Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών και Μεταβολής Ποσοστών
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε.:  ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

17:21  –  [ΠΕΤΡΟ]