Στα μέσα και στα έξω του ελληνικού χρηματιστηρίου (4 Αυγούστου)

XΡΥΣΟΣ- Απάντηση: Εδώ και αρκετά χρόνια -έτη πολλά που λέμε στο χωριό μου- ο μ/μ αναφέρεται σε αυτόν με την λέξη… “Σαπάκι”. ‘Εχει εξηγήσει το γιατί και δεν χαλάει δράμι των δυνάμεων των πλήκτρων του για το συγκεκριμένο προιόν. Και επειδή διαβάζουμε διάφορα σχόλια στο ιστολόγιο του φίλου μας ΤΜ (mitarola κλπ κλπ) για τοποθετήσεις κεφαλαίων σε εταιρείες εξόρυξης χρυσού λόγω επικείμενου κραχ (εδώ γελάμε) να ενημερώσουμε τους συμπαθέστατους αναγνώστες του ότι στο κραχ του 1987, που το ζήσαμε μέσα στο City, το περισσότερο ξύλο το έφαγαν οι προαναφερθείσες.


ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 6ΜΗΝΟ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 31,05 εκατ. ευρώ από 30,14 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 9,12 εκατ. από 10,52 εκατ. ευρώ.
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις  7,07 εκατ. ευρώ από 12,63  εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 9,09 εκατ. ευρώ από 15,2 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 7,1 εκατ. ευρώ από 7,95 εκατ. ευρώ.

ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 44,8 εκατ. ευρώ από 37,25 εκατ. ευρώ EBITDA: 2,83 εκατ. από 2,47 εκατ. ευρώ. Κέρδη μετά από φόρους 1,216 εκατ. από 0,851 εκατ. ευρώ.

  • Σύνολο εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες 1,145 εκατ. από 3,186 εκατ. ευρώ Σύνολο εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες -1,27 εκατ. από -1,75 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -0,125  εκατ. από +1,44 εκατ. ευρώ.Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 0,179 εκατ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17:  146 άτομα από 113 άτομα το 2016.
  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα Ελάχιστη τιμή Μέγιστη τιμή Μεταβολή %
7 ημερών 6,300 6,440 -0,31
30 ημερών 6,240 6,440 0,00
3 μηνών 5,960 6,440 -0,31
6 μηνών 5,700 6,680 7,07
12 μηνών 4,830 6,680 23,98

ΑΠΟΤΙΜΑΤΑΙ σε 45 εκατ. ευρώ, στη τιμή των 6,3600 ευρώ η μετοχή
.
P/E: (ε) 16,5 με 18
P/BV: 1,45
ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 0,23
EV/Ebitda: 8 με 9
ΝΕΤ DEBT/EBITDA(ε): 1,3 με 1,2


Δελτίο Κλεισίματος Χ.Α. 03.08.2018

—(PDF link) http://www1.ibg.gr/IBGPublicSite/Rq/Request.aspx?Gu=58b54adcdf3a40838d318340ed05e61e

Εβδομαδιαίο Hμερολόγιο – Μακροοικονομικά Νέα 06.08.2018

(Full PDF link) —http://www1.ibg.gr/IBGPublicSite/Rq/Request.aspx?Gu=4f96e23ac3854d5197eacbb821677865

Εβδομαδιαίο Hμερολόγιο – Εταιρικά Νέα  06.08.2018

(Full PDF link) — http://www1.ibg.gr/IBGPublicSite/Rq/Request.aspx?Gu=ce53eba43077475e80b1a489b5e6afe0

Εβδομαδιαίο Hμερολόγιο – Κύρια Εταιρικά Νέα  06.08.2018

(Full PDF link)— http://www1.ibg.gr/IBGPublicSite/Rq/Request.aspx?Gu=c4499bd862f241c2ae592b96b4ed0c42


ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Το του Μυτιληναίου ολοκλήρωσε στο 100,9245 με οριακά κέρδη 0,02%, της HOUSEMARKET στο 101,50 χωρίς πράξη, της SUNLIGHT στο 100,50 δεν έκανε πράξη, της CORAL στο 100,70 +0,2%, της Γεκ Τέρνα στο 100,35 -0,03%%, του ΟΠΑΠ στο 102,65 με οριακά κέρδη 0,05%, της Τέρνα Ενεργειακής στο 100,7135 -0,69% και της B&F στο 98,69 χωρίς πράξη. Ανύπαρκτοι οι τζίροι όσων έκαναν πράξη, πλην ΓΕΚΤΕΡΝΑ με 177,4 χιλ. ευρώ και ΤΕΝΕΡΓ με 74.646 ευρώ. 


Σε τεχνικό επίπεδο, ο δείκτης της μεγάλης κεφαλαιοποίησης@1197,99 στο ημερήσιο γράφημα, δείχνει να βρίσκει σημαντική στήριξη στο 50% του Fibonacci, απομακρυνόμενος από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, ολοκληρώνοντας αυτή την φορά πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, όπου αποτελεί και την αντίσταση του, στις 1.192 μονάδες, με την στήριξη να βρίσκεται στο 50% του Fibonacci (στις 1.183 μονάδες).


ΟΛΠ – απάντηση: Το είχαμε διαβάσει σε αναφορά αναγνώστη στο capital.gr πριν μερικές εβδομάδες και μας είχε κάνει εντύπωση για το μεστό του λόγου του… Σας το παραθέτουμε αυτούσιο και δεν χρειάζεται να προσθέσουμε το παραμικρό…

ΓΡΑΦΕΙ λοιπόν ο διορατικός αναγνώστης: Αν μου ζητούσαν να αναφέρω τον, κατά την γνώμη μου, κυριότερο λόγο για τον οποίο ο ΟΛΠ διανύει μία αξιοπρόσεκτη περίοδο ανάπτυξης, θα έλεγα ότι είναι η ανεμπόδιστη δραστηριοποίησή του. Γνωρίζετε πολλές αποκρατικοποιήσεις που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια χωρίς τα  προβλήματα, εμπόδια και τρικλοποδιές που φρέναραν άλλες;

Θα θυμάστε τους αγώνες που έκαναν για να μην “αποδράσει” ο ΟΛΠ από τις δαγκάνες του δημοσίου.

  • Ήταν οι ίδιοι “αγωνιστές” που τελικά τον παρέδωσαν στους Κινέζους χωρίς τα βαρίδια της  πρότερης δυσλειτουργίας του.
  • Μέρος του υπεράριθμου προσωπικού προορίζεται να “μετακομίσει” σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, για την συνέχιση του προσφιλούς του ξυσίματος.
  • Ο ΟΛΠ με επιδόσεις ρεκόρ των τελευταίων ετών σε μία χάλια περίοδο για κάθε επιχείρηση δικαιολογημένα αφήνει ελπίδες για μια πορεία πολλά υποσχόμενη.
  • Φανταστείτε σε λίγα χρόνια τι έχει να γίνει, όταν θα έχουν ωριμάσει οι επενδύσεις που τώρα έχουν μπει μπροστά.

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αριθμός των εργαζομένων στον Όμιλο αυξήθηκε σε 146 άτομα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγουμένης χρήσεως που ήταν 113 άτομα. Η μέση πίστωση προς τους πελάτες ανήλθε στις 38 ημέρες κατά μέσο όρο το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους έναντι 41 ημερών το 2017 και προβλέπεται να μειωθεί στις 36 ημέρες το δεύτερο εξάμηνο. Είναι καθοριστικό ότι υπάρχουν ελάχιστες επισφάλειες ή αδυναμίες πληρωμής. Οι επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό ανήλθαν σε € 1.270.233 κατά το πρώτο εξάμηνο, έναντι προϋπολογισμού €1.379.868 περίπου για όλο το έτος.

  • Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, μέσω της διαθεσιμότητας μεγάλων ταμειακών διαθεσίμων, επαρκών πιστωτικών ορίων και της εκχώρησης απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Τα διαθέσιμα πιστωτικά όρια των τραπεζικών χρηματοδοτήσεων κατά την 30.6.2018 ανέρχονται σε 27.300.000 ευρώ περίπου (αδιάθετο την 30.06.2018 ευρώ 12.700.000 περίπου). Το σύνολο των απαιτήσεων που εκχωρήθηκαν χωρίς δικαίωμα αναγωγής στην περίοδο ανήλθε σε 1.175.994 ευρώ και η πρακτική αυτή, τηρουμένων των αναλογιών, αναμένεται να ισχύσει και για το υπόλοιπο του έτους.

ΕΧΑΕ – http://www.greekfinanceforum.com/

Στα 4,67 ευρώ έκλεισε χθες η μετοχή της ΕΧΑΕ, με απώλειες 1,27%, με τη μετοχή να έχει δείξει κατά τις τελευταίες ημέρες κάποια σημάδια ζωής. Και αυτό κυρίως γιατί την ερχόμενη Δευτέρα (06/08) η μετοχή θα πληρώσει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ (αυτό το ποσό είναι καθαρό για την εφορία). Σημειώνεται πως το ποσό πληρώνεται στις 10/08.

ΕΧΑΕ (2)

Από άποψης τεχνικής ανάλυσης τώρα και σε ένα σύντομο σχόλιο. Διπλός ο στόχος. Αφενός η παραμονή υψηλότερα των 4,5000 – 4,6000 ευρώ. Αφετέρου, η διαδοχική διάσπαση των ισχυρών αντιστάσεων στα επίπεδα των 4,7000 και 4,9000 – 5,0000 ευρώ. Μόνο μετά από τέτοιες διαδοχικές αντιστάσεις θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για ριζική βελτίωση της διαγραμματικής εικόνας της μετοχής, τόσο της βραχυπρόθεσμης και κυρίως της μέσο – μακροπρόθεσμης.


Χωρίς σχόλια:Ανακοινώνει προχθές η Παπουτσάνης το 6μηνο της με αισθητά -επιτέλους- βελτιωμένη κερδοφορία, αλλά και πάλι οι αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης την ξεπερνούσαν. Πωλήσεις 12 εκατ. ευρώ, κέρδη 382 χιλ. ευρώ, μείωση ιδίων κεφαλαίων(!!) και αμοιβές … 463 χιλ. ευρώ.

Ανακοινώνει χθες η Πετρόπουλος το δικό της 6μηνο και με κέρδη 1,1 εκατ., πωλήσεις 45 εκατ. ευρώ, ενίσχυση ιδίων κεφαλαίων κατά 1 εκατ. ευρώ κλπ κλπ χρεώνει… 179 χιλ. ευρώ για αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης της…


Ταμειακά Ισοδύναμα: Όρος γνωστός και ως: Cash Equivalent

Είναι οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλής ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά μετρητών και υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους, π.χ. καταθετικοί λογαριασμοί, έντοκα γραμμάτια δημοσίου, τίτλοι διαχείρισης διαθεσίμων όπως αμοιβαία κεφάλαια κλπ.

  • Τίναγμα της Γάτας – Όρος γνωστός και ως: The Dead Cut Bounce

Έκφραση που σημαίνει τη γρήγορη και μέτρια ανοδική κίνηση της τιμής μιας μετοχής μετά από μία μεγάλη πτώση που συνήθως δεν αλλάζει την αρχική αρνητική εικόνα.


ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 

Εταιρία – Χαρακτηριστικά Ομολόγου & Περίοδοι Εκτοκισμού – Πληρωμή
HOUSEMARKET (IKEA)
Σύμβολο: ΧΑΟΥΣΜΟ1
Ονομαστική Αξία: 1€ (Μία ομολογία = 1€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 5%
Πληρωμή: 3μηνιαία
Λήξη: 04/10/2021
Αριθμός Ομολογιών: 40.000.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘ΒΒ’ κατά ICAP CREDIT RATING
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 06/10/2016
Ενημερωτικό Δελτίο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΧΑΟΥΣΜΟ1
2017 2018 2019 2020 2021
04/01/2017 04/01/2018  04/01/2019  04/01/2020  04/01/2021
04/04/2017 04/04/2018  04/04/2019  04/04/2020  04/04/2021
04/07/2017  04/07/2018 04/07/2019  04/07/2020 04/07/2021
04/10/2017 04/10/2018 04/10/2019 04/10/2020 04/10/2021

ΟΠΑΠ

Σύμβολο: ΟΠΑΠΟ1
Ονομαστική Αξία: 1.000€ (Μία ομολογία = 1.000€)
Διάρκεια (έτη): 5
Ετήσιο Κουπόνι (επιτόκιο): 3,5%
Πληρωμή: 6μηνιαία
Λήξη: 21/03/2022
Δικαίωμα Πρόωρης Εξόφλησης: >2020
Αριθμός Ομολογιών: 200.000
Πιστοληπτική Αξιολόγηση: ‘B’ κατά S&P και ‘A’ κατά ICAP
Έναρξη Διαπραγμάτευσης: 22/03/2017
Ενημερωτικό Δελτίο
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KID)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ – ΟΠΑΠΟ1
2017 2018 2019 2020 2021 2022
 21/03/2018 21/03/2019  21/03/2020  21/03/2021 21/03/2022
 21/09/2017  21/09/2018 21/09/2019 21/09/2020 21/09/2021

FactSet

80% of $SPX companies have beaten EPS estimates for Q2 to date, which could be the highest percentage of companies reporting positive EPS surprises since we began tracking this data in 2008.