Στα μέσα και στα έξω του ελληνικού χρηματιστηρίου (19 – 20 Αυγούστου)

ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ: Επικεντρωνόμαστε στις εταιρείες και όχι στις μετοχές. Έχουμε μακρόχρονο επενδυτικό ορίζοντα, αναζητούμε ελκυστικές αποτιμήσεις και περιθώριο ασφαλείας, ενώ παράλληλα δίνουμε έμφαση στις αξιόπιστες διοικήσεις και την χρηστή διακυβέρνηση.

 • Οι επενδύσεις μας δεν σχετίζονται απόλυτα με το timing και δεν προσβλέπουμε σε κέρδη από τα πάνω-κάτω της αγοράς. Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο χρόνος λειτουργεί ως ούριος άνεμος για τις καλές εταιρείες και αρνητικά για τις κακές”.

ΣΧΟΛΙΟ: Παρατηρούμε, ότι συνεχίζεται να προβάλλεται κατά κόρον και σε διαρκή replay το θέμα της αξιοπιστίας των ελληνικών εταιρειών του Χ.Α. Λες και δεν γνωρίζουμε, ότι όλες ανεξαρτήτως οι εταιρείες (παγκοσμίως) μόνον από παρθενογέννηση δεν είναι πλασμένες-δημιουργημένες.

 • Το τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κάθε ομίλου δεν μπορεί να το συλλάβει ούτε η πλέον… ευφάνταστη φαντασία. Αλλά όλο το σύστημα έτσι δουλεύει και ανατρέφεται… Με τα μεγάλα ψάρια να τρώνε πάντα τα μικρά, γιατί αλλιώς θα κινδυνεύσουν να πεθάνουν από πείνα.
 • ENRON, ΜΕΡΝΤΟΧ, WORLDCOM, DEUTSCHE BANK, CITI, BofA, εκατοντάδες άλλες περιπτώσεις etc etc etc etc etc… Και σου κουνάνε το δάκτυλο… Και αντί να τους απαντήσεις κατάλληλα, σκύβεις το κεφάλι σαν ραγιάς… Γι αυτό σε έχουνε στη φάπα!
 • Και όχι μόνον αυτό, αλλά τους δίνεις και δίκηο ρίχνοντας στην πυρά ολόκληρη την αγορά σου υπερθεματίζοντας!!

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ, για να μην…ξεφεύγουμε: 

Υπάρχουν (3) ειδών «χρηματιστηριακοί προφήτες»:
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν…
 • Αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν…
 • Και αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν ότι δεν γνωρίζουν, αλλά πληρώνονται αδρά για να προσποιούνται ότι γνωρίζουν.

 • Βάση Αποθεματικών

Βάση αποθεματικών είναι το άθροισμα συγκεκριμένων στοιχείων του Παθητικού στους Ισολογισμούς των πιστωτικών ιδρυμάτων, με βάση τα οποία υπολογίζονται τα υποχρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά που πρέπει να διαθέτουν.

 • Αποθεματικό

Αποθεματικό είναι το ποσό που δεσμεύεται από τα διανεμητέα κέρδη, και δεν έχει ως σκοπό την κάλυψη κάποιας συγκεκριμένης υποχρέωσης, αλλά χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη και επέκταση της επιχείρησης.


ΥΓΕΙΑ ΑΕ: Στις συγκριτικές αποτιμήσεις το Ιασώ διαπραγματεύεται 8,8 φορές την επιχειρηματική του αξία ενώ στην περίπτωση του Ιατρικού Αθηνών η σχέση αυτή είναι στο 11,5. Η πώληση του Υγεία στην εν λόγω αποτίμηση συμβαδίζει με τα διεθνή δεδομένα του κλάδου όπου παρατηρούνται πολλαπλασιαστές αποτίμησης μεταξύ 11 και 13 φορές.

 • Το γιατί πληρώνονται τόσο υψηλά τιμήματα έχει να κάνει με δύο λόγους:
 • α) Τα νοσοκομεία είναι συστημικές επιχειρήσεις που δεν είναι εύκολο να δημιουργηθούν από την αρχή λόγω της πολυπλοκότητας των αδειοδοτήσεων και την έλλειψη ικανών χώρων για να στεγάσουν τόσο μεγάλους και σύνθετους οργανισμούς και
 • β) έχουν υψηλό δείκτη μετάφρασης των αποτελεσμάτων τους σε ρευστότητα δίνοντας έτσι πλεονέκτημα μόχλευσης των ισολογισμών τους.

Επομένως, απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο είδος ενδιαφερομένων που έχουν δυνατότητες οικονομιών κλίμακας (ασφαλιστικές, άλλα νοσοκομεία κλπ) που μπορούν να πληρώσουν υπερτιμήματα αποσβένοντας πολύ σύντομα την επένδυση τους μέσω συνδυασμένων πωλήσεων ή συνεργειών.


ΑΕGEAN AIRLINES: Προσέχουμε την αποτίμηση (@8,0800 ευρώ με κ/φση 577 εκατ. ευρώ), εκμεταλλευόμενοι το πλαγιοκαθοδικό της momentum. Απίστευτη μετεξέλιξη από τα ιστορικά χαμηλά της στα πέριξ των… 1,2000** ευρώ, έχοντας διανείμει έκτοτε σχεδόν διπλάσιο ποσό σε μερίσματα και επιστροφές κεφαλαίου(!!). Για να γράφει τώρα  μέχρι και…9,5900!!! ευρώ (ΜΑΙΟΣ 2018) έχοντας καταβάλλει και μέρισμα 0,5500 ευρώ!

 • **Οι ελληνάρες τότε έβγαζαν έξω τα λεφτά τους, για να τα σώσουν. Τότε που έβρεχε ο Θεός του Χ.Α. δισεκατομμύρια μέσω δεκάδων… αντιπροσώπων του, αλλά κανείς δεν τα ήθελε!!… ** Ο μ/μ δεν μάσαγε, αλλά ελάχιστοι έδιναν σημασία στα γραφόμενα του.

[email protected],4000 και κ/φση 850,6 εκατ. ευρώ: Καλό 6μηνο, θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές 14 εκατ. ευρώ, καθαρός δανεισμός περί τα 120 εκατ. ευρώ με τα ίδια κεφάλαια στα 900 εκατ. ευρώ. Την 30η Ιουνίου 2018, η Εσωτερική Αξία του Ομίλου (NAV) ανέρχεται στα €900 εκατ. ή €8,8800 ανά μετοχή. Εξαιρουμένων των ιδίων μετοχών, η (NAV) ανέρχεται σε €9,2600 ανά μετοχή. Δίκαια αποτιμημένη, με πολύ μικρό discount λόγω του ικανού management που αποδεδειγμένα διαθέτει.


[email protected],4640 ευρώ και κ/φση 10,17 εκατ. ευρώ: Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 10,39 εκατ. ευρώ από 8,64 εκατ. ευρώ. Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 16,4 εκατ. από 13,3 εκατ. ευρώ. Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 26,2 εκατ. ευρώ από 35 εκατ. ευρώ. Ταμειακά διαθέσιμα 1,35 εκατ. ευρώ από 6,15 εκατ. ευρώ. ΚΑΘΑΡΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: 41,2 εκατ. ευρώ από 42,15 εκατ. ευρώ. Οφείλει 3,9 φορές τα ίδια κεφάλαια της.

 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 708 εκατ. ευρώ. EBITDA: 3,9 εκατ. ευρώ. ΖΗΜΙΕΣ: 1,89 εκατ. ευρώ. ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ: -6,1 εκατ. ευρώ. Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της διοίκησης 930 χιλ. ευρώ. Απασχολούμενο προσωπικό στις 31.12.17: 106 άτομα από 166 άτομα. P/E: –  P/BV: 1  ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 3,9  EV/Ebitda: 13,7

ΔΕΗ: Η μετοχή της δεν αποτελεί εδώ και καιρό μια επενδυτική ιδέα για μικροεπενδυτές που θα εμπιστευτούν όλο το απόθεμα της αποταμίευσης τους ή για διαχειριστές με ευαίσθητο στομάχι. Το στόρι, η επενδυτική πρόταση είναι σύνθετη, έχει δυναμικές παραμέτρους που μπορούν να οδηγήσουν στην απόλυτη ήττα ή τον μέγιστο θρίαμβο.

 • Πρόσφατα, η έκθεση της McKinsey, του συμβούλου που ανέλαβε να διατυπώσει προτάσεις για το επιχειρηματικό πλάνο της εταιρίας, κλόνισε για τα καλά την μετοχή.
 • Υποχωρώντας άτακτα σε αποτίμηση πλέον κάτω και από τα 390!!! εκατ. ευρώ η αγορά έδειξε να αναγνωρίζει τις αδυναμίες που περιγράφονται στην έκθεση.
 • Ωστόσο, για μια επιχείρηση που έχει ενσώματα πάγια αξίας 11,8 δις ευρώ, και πολλές έκτακτες πληρωμές και χρεώσεις υπάρχουν δυνατότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν προς το καλύτερο την εικόνα του ισολογισμού της.
 • Στην 27η θέση της σχετικής κατάταξης των Κ/ΦΣΕΩΝ του Χ.Α. !!!!!!!!!!!!
 • ΤΡΑΝΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ χρηστού management δημόσιας επιχείρησης και μη χειρότερα, γιατί αυτοί είναι ικανοί μέχρι και να την εξαυλώσουν.’Αλλωστε, είναι ικανοί μόνο στο να καταστρέφουν.
 • Σε απόσταση 100% πλέον από τα υψηλά της στο 2018 (3,3500 ευρώ στις 30.1.2018) στη τιμή των 1,6600 και στην κ/φση των 385,6 εκατ. ευρώ.
 • Από 1η εφέτος σε απόδοση στο ταμπλό ανάμεσα στα 25 του FTSE (τιμή 31.12.2017 στα 1,9500 ευρώ)  γύρισε αρνητική στο -14,77%.

Κερδοσκόποι του θανάτου

Δεν πάει να γράφουμε, να αναλύουμε, να συμβουλεύουμε με την πείρα μίας 35χρονης ενασχόλησης με τις αγορές… Τζάμπα κόπος…

Όλοι στη… ζωγραφική το έχετε ρίξει, στη φύση και στα σαμπουάν! Με λίγα λόγια… “***Δεν @αμείς ψηλά καπέλα!”
 • ***Έκφραση με γαλλικές ρίζες. Εμπνευσμένη από τα ψηλά και ημίψηλα καπέλα που φορούσε η υψηλή κοινωνία για να ξεχωρίζει η τάξη και ο πλούτος τους. Χρησιμοποιείται όταν δεν θέλουμε ουσιαστικά να ασχοληθούμε με ένα θέμα ή εννοεί ότι δεν βαριέσαι βρε αδελφέ.
Λάχα λάχα και το παίζουμε -τρομάρα μας – και επενδυτές… [λάχα λάχα = με βιασύνη και μάλλον πρόχειρα τάκα τάκα = γρήγορα, ίσως τόσο γρήγορα όσο παίρνει να καρφώσεις ένα καρφί]
Κερδοσκόποι του θανάτου και ό,τι αρπάξει ο κο@αράκος μας… Της Κυριακής χαρά και της Δευτέρας λύπη… Με σλόγκαν το γνωστό ιπποδρομιακό… “Φύγε μπροστά και μαστίγωσε το”…

Ο χούλιγκαν


Aκούραστος, πολυγραφότατος και μεστός περιεχομένου ο φίλος Θοδωρής Σεμερτζίδης γράφει στο new-economy.gr…

Την Παρασκευή ο γενικός δείκτης έκλεισε για δεύτερη διαδοχική εβδομάδα με αρνητικό πρόσημο, καταγράφοντας απώλειες 4,49%. Η κρίση της τουρκικής οικονομίας, και οι φόβοι των επιπτώσεων αυτής στις ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά και στην πλειοψηφία των αναδυόμενων αγορών, έκανε το ελληνικό χρηματιστήριο να βγει από την εσωστρέφεια του, με τους τζίρους να αυξάνονται και πάλι.

 • Δυστυχώς όμως η επιστροφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν έγινε «αναίμακτα».
 • Μόλις το 8% των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης ολοκλήρωσε με σήμα αγοράς, από το 24% μια εβδομάδα νωρίτερα.
 • Οι δύο μετοχές που έκλεισαν την Παρασκευή με σήμα αγοράς, είναι οι Motor Oil και η Τέρνα Ενεργειακή, με την πρώτη να καταγράφει εισροές, καθώς στις αρχές Σεπτεμβρίου θα εισέλθει στον δείκτη MSCI Standard Greece.

Αυτό όμως που προβληματίζει ιδιαίτερα δεν είναι το 8%, αλλά του ότι οι μετοχές που βρίσκονται πλέον κάτω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης ανήλθαν στις επτά, από μηδέν πριν από δύο εβδομάδες.

 • Στην υπερπουλημένη ζώνη βρέθηκαν οι Alpha BankΒιοχάλκο, Εθνική, ΔΕΗ, EurobankΤράπεζα Πειραιώς, και Τιτάνας, ενώ με σήμα αγοράς ολοκλήρωσε μόνο η Motor Oil.

Δεδομένου ότι το 64,1% (με την συμμετοχή του ΤΧΣ, στοιχεία Ιουλίου) της κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου κατέχεται από ξένους επενδυτές, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι πιθανόν να έχουμε κι άλλο κάτω ακόμη.

 • Παρατηρώντας το μακροχρόνιο γράφημα (βλ. γράφημα παρακάτω), διαπιστώνουμε ότι την εβδομάδα που μας πέρασε ο γενικός δείκτης διέσπασε πτωτικά την στήριξη των 732 μονάδων (γραμμή ΑΒ), όπου το τελευταίο δίμηνο είχε αποδειχθεί ισχυρή, με την επόμενη στήριξη να βρίσκεται στις 677 μονάδες (γραμμή ΓΔ).
 • Από τον περασμένο Ιούνιο, όταν και ο γενικός δείκτης δεν κατάφερε να σταθεροποιηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, με την αξία των συναλλαγών και τον όγκο να βαίνουν συνεχώς μειούμενοι, ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενη η υποχώρηση προς χαμηλότερα επίπεδα.


Από το υψηλό 52 εβδομάδων στις 1 Φεβρουαρίου 2018, των 895,64 μονάδων, έως και το χαμηλό των 707,77 μονάδων την Πέμπτη 16 Αυγούστου, ο γενικός δείκτης εισήλθε και επίσημα σε bear marketκαθώς κατέγραψε απώλειες 20,97%.


Λίγο πριν το ¨Ρίχτο Ηλία¨;

Η υπόθεση της Folli Follie, θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν το τελειωτικό χτύπημα στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά. Κι αυτό διότι δεν χάθηκαν απλώς χρήματα, χάθηκε ο θεμέλιος λίθος που στηρίζει κάθε χρηματιστήριο, και δεν είναι άλλος από την εμπιστοσύνη. Η καθυστέρηση με την οποία αντιμετώπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την συγκεκριμένη υπόθεση, έκανε ακόμη πιο καχύποπτους ως προς το σύνολο της αγοράς τους επενδυτές, Έλληνες και ξένους.

Σε λίγες μέρες ξεκινούν οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου. Ποιος άραγε από εμάς δεν θα δει με δυσπιστία κάποια σημαντική αύξηση στα κέρδη ή στα έσοδα μιας εταιρείας, ή ακόμη περισσότερο στην αύξηση των ταμειακών της διαθεσίμων; Οι περισσότεροι. Κι εάν υπάρξει αυξημένη μεταβλητότητα στην μετοχή της; Τότε όποιος είδε τον κύριο είδε, δημιουργώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αγορά.


Περιορίστηκαν οι πιθανότητες ανόδου του Σαράντη, με την μετοχή να ολοκληρώνει για τρίτη διαδοχική μέρα κάτω από τον κινητό μέσο όρο των διακοσίων ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €7,0562. Η μετοχή παρέμεινε αμετάβλητη στα €6,8800.

Σε καθοδικό κανάλι παρέμεινε η LAMDA Developmentμε την μετοχή να ολοκληρώνει τελικά κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πέντε ημερών, διατηρώντας το σήμα πώλησης, με την αντίσταση να βρίσκεται στον ΚΜΟ50 ημερών, στα €6,211. Η μετοχή σημείωσε κέρδη 0,84%, κι έκλεισε στα €5,9700.

Διατηρήθηκαν τα πρωινά κέρδη του Μυτιληναίου, με την μετοχή να ολοκληρώνει πάνω από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €8,5331. Η μετοχή πραγματοποίησεκέρδη 1,25%, κι έκλεισε στα €8,1000.

Επέστρεψε στα κέρδη ο ΟΠΑΠ, με την μετοχή να απομακρύνεται από το όριο της υπερπουλημένης ζώνης, ολοκληρώνοντας όμως για ακόμη μία συνεδρίαση κάτω από τους κινητούς μέσους όρους των πέντε και δέκα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €9,5433. Η μετοχή ενισχύθηκε 0,55%, κι έκλεισε στα €9,1050.

Σημαντικά κέρδη σήμερα για τον ΟΤΕ, με την μετοχή να ολοκληρώνει για τρίτη διαδοχική συνεδρίαση κάτω από τον κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών, διατηρώντας τον «σταυρό» του θανάτου, με την αντίσταση να βρίσκεται στα €11,4986. Η μετοχή κατέγραψε κέρδη 2,60%, κι έκλεισε στα €10,6500.


ΟΜΟΛΟΓΑ

Ονομασία ομολόγου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ΟΜ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μη Μετατρέψιμο)
Εκδότης ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σύμβολο ΜΥΤΙΛΟ1
Αρχική ονομαστική αξία 1.000
ISIN GRC3931176B0
Τρέχουσα ονομαστική αξία 1.000
Κωδικός Reuters
Αριθμός εισηγμένων χρεογράφων 300.000
Κωδικός Bloomberg
Ημερομηνία έκδοσης 27 Ιουν 2017
Χώρα καταχώρησης GR
Ημερομηνία λήξης 27 Ιουν 2022
Κατάσταση MiFID Οργανωμένη αγορά
Διάρκεια 5 έτη
Ημερομηνία εισαγωγής 28 Ιουν 2017
Νόμισμα έκδοσης
Αρχική τιμή εισαγωγής
Τύπος ομολόγου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)
Στοιχεία διαπραγμάτευσης

Σύστημα διαπραγμάτευσης ΟΑΣΗΣ (Ολοκληρωμένο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικών Συναλλαγών)
Χρηματιστήριο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών  (28 Ιουν 2017)
Ώρες διαπραγμάτευσης
Αγορά διαπραγμάτευσης (από Ημ/νία) ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ (28 Ιουν 2017)
Κατηγορία διαπραγμάτευσης (από Ημ/νία) ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (28 Ιουν 2017)
Μονάδα διαπραγμάτευσης 1
Νόμισμα διαπραγμάτευσης EUR
Βήμα τιμής
Τελευταίο κλείσιμο / ημ/νία 100,75 / 17 Αυγ 2018
Οικονομικά στοιχεία

Τρέχον τοκομερίδιο 3.0
Ημερομηνία πληρωμής 27 Δεκ 2018
Αξία τρέχοντος τοκομεριδίου 15,758
Ημερομηνία πρώτης πληρωμής 27 Δεκ 2017
Τύπος επιτοκίου Σταθερό
Τοκοφόρος περίοδος 10
Αρχικό επιτόκιο 3,1
Τρέχον επιτόκιο 3,1
Δεδουλευμένοι Τόκοι 4,7361
Φορολόγηση Παρακράτηση 15%
Βασικά στατιστικά

Χρηματιστηριακή αξία ομολόγου (ημ/νία) 0 (17 Αυγ 2018)
Τ1 Τ2 Τ3 Τ4
Μέση ημερήσια αξία συναλλαγών / τρίμηνο 175573.2 263456.35 272616.11 223836.16
Μέσος ημερήσιος όγκος / τρίμηνο 172316 259580 268619 222468
Μέσος ημερήσιος αριθμός πράξεων / τρίμηνο 8 11 11 12
Εύρος τιμής 52 εβδομάδων 1,59
Υψηλό έτους / Ημερομηνία 101,6 / 2 Φεβ 2018
Χαμηλό έτους / Ημερομηνία 100,293 / 15 Ιουν 2018
Μεταβολή έτους % 0,31
Μεταβολή τριμήνου % 0,21
Μεταβολή μήνα % -0,08
Μεταβολή εβδομάδας % 0,03
Μεταβολή ημέρας % -0,22

Το παρόν δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο έγγραφο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.

Στο παρόν έγγραφο υπάρχουν πληροφορίες και εκτιμήσεις οι οποίες ενδεχομένως να αναθεωρηθούν σημαντικά μετά την κυκλοφορία του συγκεκριμένου εγγράφου είτε λόγω αναθεώρησης των οικονομικών μεγεθών από τις αρμόδιες αρχές, είτε επειδή οι εκτιμήσεις αναθεωρούνται με βάσει νέες εξελίξεις και τάσεις στις οικονομίες και τις αγορές.

Στο παρόν έγγραφο ενδεχομένως να γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία μπορεί να μην είναι συμβατά με τον επενδυτικό ορίζοντα+ το προφίλ συγκεκριμένων επενδυτών. Η επένδυση σε ορισμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία μπορεί να ενέχει σημαντικούς κινδύνους και κόστος ευκαιρίας.

Οι αναγνώστες του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι στο να επιβεβαιώνουν την εγκυρότητα των παρεχομένων πληροφοριών καθώς επίσης και να ενημερώνονται για τυχόν αναθεωρήσεις οικονομικών μεγεθών και εκτιμήσεων που λαμβάνουν χώρα.

Print Friendly, PDF & Email