Στα χέρια της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για 25 χρόνια η Αττική Οδός – Τα πολλαπλά οφέλη για την εταιρεία

O όμιλος της ΓΕΚ Τέρνα κατέβηκε αυτόνομα στον διαγωνισμό για την νέα παραχώρηση της Αττικής Οδού κατέθεσε τη μεγαλύτερη προσφορά στο διαγωνισμο του ΤΑΙΠΕΔ, προσφέροντας 3,27 δισ. ευρώ, και περνά στα χέρια του για τα επόμενα 25 χρόνια η παραχώρηση της Αττικής Οδού,

Η ανάληψη της παραχώρησης της Αττικής Οδού σηματοδοτεί μια εξαιρετικά θετική και πολλαπλά σημαντική εξέλιξη, με πλήθος οφέλη για τον Όμιλο και τους μετόχους του καθώς διπλασιάζει σε αξία το ήδη διευρυμένο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων και ενισχύει περαιτέρω την παραγωγή υψηλών, σταθερών και προβλέψιμων ταμειακών ροών σε μακροχρόνια βάση.

Η Αττική Οδός έχει αποδεδειγμένες επιδόσεις σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας με δυνατότητα περαιτέρω ενίσχυσης ως αποτέλεσμα των αναπτύξεων οι οποίες υλοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής (Ελληνικό, Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο). Επιπλέον είχε καλές επιδόσεις κάτω από εξαιρετικά αντίξοες και απρόβλεπτες συνθήκες (συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης πανδημικής κρίσης).

Η ρευστότητα του Ομίλου παραμένει ισχυρή με τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (χωρίς να υπολογίζονται επιπλέον γραμμές ρευστότητας (credit lines) να ανέρχονται το Μάρτιο του 2023 σε €1,6 δισ. ευρώ. Περαιτέρω, οι υφιστάμενες επενδύσεις με τις ισχυρές επαναλαμβανόμενες ταμειακές ροές λειτουργούν ως capital multipliers.

Συνολικά η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει πάνω από 6 δισ. ευρώ σε μερίσματα από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών της σε έργα παραχωρήσεων. Επιπρόσθετα αναμένεται σημαντική οργανική κερδοφορία και ελεύθερες ταμειακές ροές από τις άλλες δραστηριότητες του Ομίλου, καθώς και σημαντική υπεραξία από την εκτέλεση του επενδυτικού προγράμματος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Παράλληλα, ο Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διεκδικεί το κομμάτι της παραχώρησης του ΒΟΑΚ, ενώ αξιοποιώντας το πρόσφατο νομοθετικό πλαίσιο κατέθεσε ως leader ένωσης εταιρειών την πρώτη Πρότυπη Πρόταση που περιλαμβάνει νέα τμήματα του οδικού δικτύου της Αττικής προς Λαύριο, Ραφήνα και Λ. Βουλιαγμένης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ήταν η μόνη αυτόνομη εκ των 6 συνολικά διαγωνιστικών σχημάτων, αφού ο όμιλος επέλεξε να δοκιμάσει τις δυνάμεις του χωρίς να συμμετάσχει σε κοινοπραξία με κάποια άλλη εταιρεία ή διεθνές fund, καταδεικνύοντας την τεχνική και οικονομική αυτάρκεια που διαθέτει έχοντας αναπτύξει πλέον το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο.