Στα Αττικά Πολυκαταστήματα το 10,5% του ποσοστού της Folli Follie στα Attica Stores

Στα Αττικά Πολυκαταστήματα πέρασε το 10,5% από το ποσοστό που διατηρούσε η Folli Follie στα Attica Stores, ενώ το υπόλοιπο 25,2% περιήλθε στην κατοχή των τραπεζών οι οποίες και θα το επαναπωλήσουν.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της εκποίησης των μετοχών της Folli Follie, η Αττικά Πολυκαταστήματα αγόρασε ίδιες μετοχές σε ποσοστό 10,5%. καταβάλλοντας το ποσό των 12,1 εκατ. ευρώ, όσο ήταν η τιμή πρώτης προσφοράς.

Αντίστοιχα, οι τράπεζες για το 25,2% δαπάνησαν το ποσό των 29,5 εκατ. ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί και αυτό στην τιμή πρώτης προσφοράς.

Στον διαγωνισμό συμμετείχε η Sports Direct που έδειξε πολύ σοβαρό ενδιαφέρον καταβάλλοντας την εγγυητική των 12 εκατ. ευρώ που απαιτούνταν, αλλά έκανε πίσω λόγω της αίτησης ανακοπής που εκκρεμεί.

Η διοίκηση της “Αττικά Πολυκαταστήματα”  είχε συζητήσεις τόσο με τον βρετανικό όμιλο όσοι και με λοιπούς επενδυτές και πιθανολογείται ότι με την ευδοκίμηση αυτών θα αγοραστεί και το υπόλοιπο ποσοστό, καθώς δεν κρίθηκε σκόπιμο στην παρούσα φάση να αναληφθεί επιπρόσθετο νομικό και οικονομικό ρίσκο.