Στα 7,00 ευρώ η τιμή στόχου στα ΕΛΠΕ από τους αναλυτές της Optima (7.10.2020)