Στα 2,046 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα το 7μηνο

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,046 δισ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3,024 δισ. ευρώ το αντίστοιχο επτάμηνο του 2017.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018, τα οποία δημοσιοποίησε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.604 δισ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.608 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019-2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.351 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Αυξημένα κατά 1,2% τα καθαρά έσοδα έναντι του στόχου

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.388 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 313 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου.

Παράλληλα, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.051 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 2,0% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

-Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 53 εκατ. ευρώ ή 8,4%,
-Φόροι στην περιουσία κατά 39 εκατ. ευρώ ή 5,5%,
-Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 81 εκατ. ευρώ ή 6,4%,
-ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 79 εκατ. ευρώ ή 7,5%,
-ΦΠΑ λοιπών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 1,9 %,
-Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 6,8%,
-Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,2%,
-Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 23 εκατ. ευρώ ή 10,4%,
-Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 125 εκατ. ευρώ ή 16,8%,
-Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 11,0%,
-Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 46 εκατ. ευρώ ή 20,1%,
-Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 6,4%,
-Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ή 12,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

-Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
-Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 519 εκατ. ευρώ ή 54,9%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,
-Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
-ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,7%,
-Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,1%,
-Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 5,2%.

Το ίδιο διάστημα τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) εμφανίζονται μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, καθώς διαμορφώθηκαν σε 1.337 δισ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες κατά 691 εκατ. έναντι του στόχου οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2018 ανήλθαν στα 28.992 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29.683 δισ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.759 δισ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 113 εκατ. ευρώ.

Τέλος, οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 325 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 213 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.