Στα 14,00 ευρώ ενίσχυσε την τιμή στόχο η Euroxx για την μετοχή της Μυτιληναίος

Στα 14,00 ευρώ ενίσχυσε την τιμή στόχο η Euroxx για την μετοχή της Μυτιληναίος