Στα 12 δισ. ευρώ το δανειακό πρόγραμματου ΟΔΔΗΧ για το 2022 – Έρχεται το πρώτο «πράσινο» ελληνικό ομόλογο

Στα 12 δισ. ευρώ έχει θέσει τον στόχο για το δανειακό πρόγραμμα της χώρας το 2022 ο ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με τον  προγραμματισμό που ανακοίνωσε, ενώ το 2021 άντλησε 15,8 δισ. ευρώ μέσω των εκδόσεων τίτλων 30ετούς, 10ετούς, 5ετούς διάρκειας, των επανεκδόσεων τίτλων και της τελευταίας ανταλλαγής ομολόγων από το PSI που δεν είχαν συμμετάσχει στο swap του Δεκεμβρίου 2017.

Το δανειακό πρόγραμμα του 2022 περιλαμβάνει και την πρώτη έκδοση πράσινου ελληνικού ομολόγου στο β’ εξάμηνο του επόμενου έτους, μέσης η μακροπρόθεσμης διάρκειας με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής της ατζέντας βιωσιμότητας και της ενίσχυσης της στρατηγικής χρηματοδότησης.

Οι τέσσερις  βασικοί στόχοι της  στρατηγικής του ΟΔΔΗΧ για το 2022 είναι να ενισχυθεί η πρόσβαση της χώρας στις αγορές, να μειωθεί το κόστος δανεισμού, να περιοριστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με το χρέος και να υπάρχει διαχείριση της ρευστότητας τόσο του ελληνικού δημοσίου όσο και των φορέων της γενικής κυβέρνησης

Σύμφωνα με τη στρατηγική για τη χρηματοδότηση το 2022 θα εστιάσει στο να έχει συνεχή παρουσία στις διεθνείς αγορές χρέους και στη μείωση της σχέσης χρέους/ΑΕΠ με ενεργητική διαχείριση, ενώ θα διαφυλαχτεί το μεγάλο κεφαλαιακό μαξιλάρι.

Πηγές χρηματοδότησης

Ο ΟΔΔΗΧ φιλοδοξεί να εισπράξει 4,2 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα Επενδύσεων αλλά και 1,3 δισ. ευρώ από τα ANFAs και τα SMPs. Τα έσοδα που προγραμματίζονται από τις αποκρατικοποιήσεις, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 700 εκατ. ευρώ. Ο στόχος είναι το χρέος να αυξηθεί κατά 3 δις. ευρώ. Για να επιτευχθεί ο στόχος της μικρής αύξησης του χρέους (και της μεγάλης μείωσης ως αναλογία ως προς το ΑΕΠ) θα διατεθούν περί τα 6,6 δισ. ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας. Έτσι, θα συλλεγούν συνολικά 24,8 δισ. ευρώ τα οποία θα καλύψουν τις δανειακές ανάγκες.

Δανειακές ανάγκες

Με βάση τον προγραμματισμό οι δανειακές ανάγκες ανέρχονται σε 24,8 δισ. ευρώ.

  1. Την αποπληρωμή μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων που λήγουν, συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ.
  2. Την καταβολή των τόκων εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους ύψους 4,7 δισ. ευρώ.
  3. Την κάλυψη του πρωτογενούς ελλείμματος του 2022 το οποίο (προς το παρόν) εκτιμάται στα 2,7 δισ. ευρώ)
  4. Τις πρόωρες αποπληρωμές χρέους οι οποίες υπολογίζονται για το 2022 στα 5,2 δισ. ευρώ
  5. Ένα «μαξιλάρι» ασφαλείας ύψους 4,3 δισ. ευρώ το οποίο ουσιαστικά θα χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις με τους πόρους που θα συγκεντρωθούν από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία.