Στα 12.280 δολ. το Bitcoin(+3,15%) και +350% σε 3weeks το Chainlink