S&P 500_spot Daily chart & Comments

Ο S&P δεν μπόρεσε να βγει θετικός σε μία αδιάφορη εβδομάδα.

Και παραμένει κάτω από το 2155 επίπεδο, το οποίο αποτελεί την κύρια αντίσταση.

Το αντίστοιχο των 2131 μονάδων στην παρούσα φάση διατηρεί την συσσώρευση…

Μία διάσπαση θα μπορούσε να μας φέρει, αν μη τι άλλο, στο 2111 επίπεδο ή και στο 2080 σε δεύτερη φάση.

Αντίστοιχα μία κατοχύρωση του 2155, το πιο πιθανό είναι να μας δώσει το 2180

________

S&P 500_spot Daily position short stop 2179

________

Image result for fast finance aepey