Σημασία έχει πότε πουλάμε μια μετοχή και όχι πότε την αγοράζουμε

Dices cubes to trader. Cubes with the words SELL BUY on financial chart and columns of quotations as background. Selective focus
  • Σημασία έχει πότε πουλάμε μια μετοχή και όχι πότε την αγοράζουμε

Καθώς οι τιμές πολλών μετοχών, ιδίως αυτών της μικρής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, αυξήθηκαν σημαντικά κατά το τελευταίο διάστημα, πολλοί επενδυτές που θέλουν να αυξήσουν το κεφάλαιο που έχουν μέσα στη χρηματιστηριακή αγορά, διστάζουν να το κάνουν, επειδή υποψιάζονται ότι “είναι αργά” και ότι οι τιμές έχουν ήδη ανέβει αρκετά.

Η οπτική και η πρακτική αυτή είναι λάθος. Και είναι λάθος, για πολλούς λόγους: α) Η αγορά βρίσκεται μόλις στην αρχική ανοδική φάση μιας πολυετούς ανοδικής περιόδου. β) Τα θεμελιώδη στοιχεία των εταιριών, μόλις κατά το τελευταίο διάστημα έχουν επανέλθει σε μία κανονική πορεία, μετά από μία “ταραγμένη” δεκαετία. γ) Οι τιμές των μετοχών βρίσκονται ακόμη χαμηλά σε σχέση με την ιστορική τους διακύμανση. δ) Ουδείς γνωρίζει τί μπορεί να συμβεί και πόσο μπορεί να ανέβει η αγορά. Η χρηματιστηριακή ιστορία είναι γεμάτη από παραδείγματα ανόδων και “υπερβολών”. ε) Υπάρχουν -και οι επενδυτές οφείλουν να μάθουν, να εκπαιδευτούν και να υιοθετήσουν- τεχνικές πωλήσεων, για την περίπτωση που συμβεί κάποιο έκτακτο αρνητικό γεγονός, σε μία εταιρία ή στην ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά, ώστε ο επενδυτής να ρευστοποιήσει έγκαιρα, έστω και με μικρότερο κέρδος, ή ακόμη και με περιορισμένη ζημιά.

Το τελευταίο σημείο είναι το πιο σημαντικό. Κανένας δεν έπαθε μεγάλη οικονομική ζημιά στα χρηματιστήρια, επειδή αγόρασε αργά. Όσοι παθαίνουν ζημιά, την παθαίνουν επειδή δεν πούλησαν έγκαιρα, ή δεν πούλησαν καθόλου και κράτησαν τις μετοχές τους, σε όλη τη διάρκεια της πτωτικής φάσης.

Ακόμη και αν κάποιος αγοράσει με καθυστέρηση (και επαναλαμβάνουμε, σήμερα βρισκόμαστε μόλις στην αρχική φάση μιας μακροχρόνιας ανόδου) και είναι τόσο άτυχος, ώστε, αμέσως μετά την τοποθέτησή του, η αγορά αρχίσει την πτωτική της κίνηση, αν πουλήσει έγκαιρα -με βάση μια τεχνική πωλήσεων που θα αναπτύξει- μπορεί να υποστεί μια ζημιά, αλλά αυτή δε θα είναι καταστροφική. Αντίθετα, θα τον οδηγήσει να μάθει καλύτερα πώς, στην επόμενη φάση, να τοποθετηθεί έγκαιρα.

ΓIANNHΣ ΣΙΑΤΡΑΣ