Σημαντική μείωση 10,9% της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα στις χώρες του ΟΟΣΑ τον Ιανουάριο

Μείωση κατά 5,9% κατέγραψε η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) φέτος τον Ιανουάριο σε σχέση με τον ίδιο μήνα του 2022, όπως αναφέρει στην τελευταία μηνιαία έκθεση στατιστικών ηλεκτρικής ενέργειας ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Η πτώση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη καθοδική τάση παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, που μειώθηκε κατά 10,9% τον Ιανουάριο 2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022 και δεν μπόρεσε να αντισταθμιστεί από την αύξηση 1,6% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Ειδικότερα, η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 941,9 TWh τον Ιανουάριο του 2023. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε σε 313,4 TWh τον Ιανουάριο του 2023, κυρίως λόγω των ισχυρών ανέμων που οδήγησαν σε 5,5% ετήσια αύξηση της αιολικής ενέργειας ή 5,9 TWh και την ετήσια αύξηση 7,7% της ηλιακής ενέργειας ή 2,4TWh. Αντίθετα, η ενέργεια που παράχθηκε από ορυκτά καύσιμα μειώθηκε κατά 56,8 TWh σε σύγκριση με το 2022.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα μειώθηκε κατά 16,4% σε ετήσια βάση ή 34,1 TWh, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής στις χώρες της Αμερικής του ΟΟΣΑ, που ήταν μειωμένη κατά 29,8% σε ετήσια βάση και στις χώρες της Ευρώπη του ΟΟΣΑ,  που ήταν μειωμένη κατά 10,2% σε ετήσια βάση. Αντίθετα, στις χώρες του ΟΟΣΑ σε Ασία και Ωκεανία η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα αυξήθηκε ελαφρά, συγκεκριμένα 0,9% ετησίως.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 5,5% σε ετήσια βάση ή 15,6 TWh. Κύριος συντελεστής αυτής της πτώσης ήταν ο ΟΟΣΑ στην Ευρώπη, όπου καταγράφηκε μείωση 22,3% σε ετήσια βάση ή 16,1 TWh.

Η παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής ενέργειας στον ΟΟΣΑ μειώθηκε κατά 4,3% ετησίως ή 7,3 TWh τον Ιανουάριο του 2023, κυρίως λόγω της μειωμένης πυρηνικής παραγωγής στην περιοχή του ΟΟΣΑ στην Ευρώπη, που σημείωσε πτώση 10% σε ετήσια βάση ή 6,7 TWh.