Σημαντική η συρρίκνωση της γερμανικής χρηματιστηριακής αγοράς

Γερμανία: Η χρηματιστηριακή αγορά της έχει μείνει πίσω πρόσφατα σε παγκόσμια σύγκριση.

Η  συνολική κεφαλαιοποίηση της γερμανικής χρηματιστηριακής αγοράς έχει μειωθεί στα 2,3 τρισ. δολάρια λόγω της πτώσης ισχυρών δυνάμεων της, όπως οι Bayer και Allianz.

Με αποτέλεσμα το σύνολο της σε σχέση με το παγκόσμιο να έχει μειωθεί στο 2,57%.