Σημαντική ανοδική διαφυγή για το ETF GREK, με χαμηλή εμπορευσιμότητα

Σημαντική ανοδική διαφυγή για το ETF GREK, με χαμηλή εμπορευσιμότητα