Σήμα εμπιστοσύνης από τον Fitch: Αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες

Σήμα εμπιστοσύνης από τον οίκος αξιολόγησης Fitch αφού αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες και πιο συγκεκριμένα Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική και Eurobank.

Στο CCC+ η Πειραιώς

Ο διεθνής οίκος αξιολόγησης προχώρησε σε αναβάθμιση της Τράπεζας Πειραιώς σε CCC+, από CCC, μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Η κίνηση αυτή αντανακλά την πρόοδο που έχει γίνει στη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού αλλά και το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης που ανακοίνωσε η διοίκηση του ομίλου, αναφέρει η Fitch.

Επίσης, σημειώνει ότι η αξιολόγηση αντανακλά την αδύναμη αλλά βελτιούμενη ποιότητα ενεργητικού και την προσδοκία του οίκου ότι σημαντική μείωση του ρίσκου βρίσκεται σε εξέλιξη. Επισημαίνει τις δύο τιτλοποιήσεις (Phoenix και Vega) οι οποίες αθροιστικά θα περιορίσουν κατά 6,7 δισ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με αξιοποίηση του «Ηρακλή ΙΙ».

Η Fitch αναφέρει μεν ότι υπάρχουν κίνδυνοι υλοποίησης του σχεδίου λόγω του μεγέθους, αλλά αυτοί περιορίζονται μετά τη σημαντική αύξηση κεφαλαίου. Σημειώνει δε ότι παρότι η κερδοφορία του ομίλου είναι δομικά αδύναμη, λόγω κόκκινων δανείων και υψηλών δαπανών αναδιάρθρωσης, η μείωση των NPEs θα στηρίξει τη δυνατότητα δημιουργίας κερδών σε μεσοπρόθεσμη βάση.

Στο B- η Εθνική

Στην αναβάθμιση και της Εθνικής Τράπεζας στο B- από CCC+, με θετικές προοπτικές προχώρησε η Fitch Ratings. Η έκθεση του οίκου αξιολόγησης αναφέρεται στο θετικό outlook της Εθνικής Τράπεζας για συνέχιση της στρατηγικής ελαχιστοποίησης των επισφαλών δανείων και στη βελτιωμένη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την προσδοκία του οίκου ότι η ΕΤΕ θα συνεχίσει τη στρατηγική μείωσης του ρίσκου.

Ειδικότερα, ο οίκος αναφέρει πως αναμένει περαιτέρω βελτίωση μετά την ολοκλήρωση της τιτλοποίησης Frontier στο δεύτερο τρίμηνο του 2021, μέσω του Ηρακλή.

Η αξιολόγηση ανταποκρίνεται στην αδύναμη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από μη εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια, παρότι και στους δύο αυτούς τομείς έχει σημειωθεί βελτίωση τα τελευταία χρόνια και αναμένεται περαιτέρω βελτίωση.

Στο Β- με θετικές προοπτικές η Eurobank

Στην αναβάθμιση και της Eurobank προχώρησε η Fitch Ratings, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της τράπεζας σε θετικές από αρνητικές και επιβεβαιώνοντας παράλληλα σε B- την αξιολόγηση.

Η έκθεση αναφέρεται στο θετικό outlook της τράπεζας, τονίζοντας ότι αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες της για επιπρόσθετη βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της τράπεζας, με την επιτάχυνση της εξυγίανσης της ποιότητας των περιουσιακών της στοιχείων το 2021 και το 2022, διατηρώντας παράλληλα σταθερούς δείκτες κεφαλαίου και διευρύνοντας την ικανότητά της να δημιουργεί κέρδη.

Ειδικότερα, ο οίκος αναφέρει ότι η τράπεζα προωθεί μέσω του Ηρακλή μία επιπλέον τιτλοποίηση (Mexico) μη εξυπηρετούμενων δανείων 3,3 δισ. ευρώ και προσθέτει πως η επέκταση του Ηρακλή, αλλά και οι προηγούμενες επιτυχημένες τιτλοποιήσεις της τράπεζας, ελαχιστοποιούν τους κινδύνους υλοποίησης της εκκαθάρισης του χαρτοφυλακίου δανείων.

Στο CCC+, με θετικές προοπτικές η Alpha Bank

Η Fitch Ratings επιβεβαίωσε και την αξιολόγησή της για την Alpha Bank σε CCC+, με θετικές προοπτικές.

Όπως σημειώνει ο διεθνής οίκος, η αξιολόγηση αντανακλά την αδύναμη αλλά βελτιωμένη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας και την ακόμα υψηλή κεφαλαιακή της επιβάρυνση από τα μη εξυπηρετούμενα απομειωμένα δάνεια, που είναι δυσμενέστερη από ορισμένες άλλες ελληνικές τράπεζες.

Ωστόσο, προσθέτει ότι η θετική προοπτική που δίνει για την τράπεζα αντικατοπτρίζει την προσδοκία για σημαντική βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων και της κεφαλαιακής επιβάρυνσης του ομίλου της Alpha Bank το 2021 και το 2022, στο πλαίσιο του σχεδίου που ακολουθεί για τη μείωση των κινδύνων.