ΣΙΔΜΑ: Ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου νέος CEO

Η  ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι κατόπιν της από 25 Μαΐου 2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της για την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με την αυθημερόν απόφαση του διοικητικού συμβουλίου περί συγκρότησής του σε  σώμα, το διοικητικό συμβούλιο επέλεξε τον κ. Αντώνιο Καραδελόγλου ως νέο διευθύνοντα σύμβουλο της Εταιρείας.

Ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου είναι χημικός, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Πατρών και αποτελεί στέλεχος της Εταιρείας από το 2010, ενώ από τον Ιανουάριου του 2013 κατέχει τη θέση του γενικού διευθυντή της Εταιρείας. Πριν την ένταξή του στο στελεχιακό δυναμικό της Εταιρείας, κατείχε από το 1985 διάφορες θέσεις σε εταιρείες του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ.

Ο κ. Δανιήλ Μπεναρδούτ στέλεχος της Εταιρείας επί 39 χρόνια και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας επι σειρά ετών, εξελέγη Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου.

Ο κ. Αντώνιος Καραδελόγλου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα την 25η Μαΐου 2020.