ΣΕΛΟΝΤΑ: Μαύρη μαυρίλα ξαναπλάκωσε, ακόμα πιο έντονη!!!

ΣΕΛΟΝΤΑ: Μαύρη μαυρίλα ξαναπλάκωσε, ακόμα πιο έντονη!!!

Τα ίδια κεφάλαια από θετικά 4,3 εκατ. ευρώ, γύρισαν σε αρνητικά 21,38 εκατ.(!!) ευρώ

Με τον δανεισμό να αυξάνεται και πάλι στα 184 εκατ. ευρώ!!! (2013: 173 εκατ. ευρώ).

Ταμειακά διαθέσιμα 6,74 εκατ. (από 5,8 εκατ.) και καθαρός δανεισμός 177,4 εκατ. (από 167,2 εκατ.).

Οι ζημίες πέταξαν στα 31,4 εκατ. (από -4,65 εκατ. το 2017).

Και τι να συνεχίσει να σχολιάζει και να αναφέρει περαιτέρω κανείς…

  • ΤΙΜΗ: 0,0660 ευρώ
  • Κ/ΦΣΗ: 16,2 εκατ. ευρώ!!!!!!!!!!!!!!!
  • ΔΕΙΚΤΕΣ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΤΡΑΤΟΣΦΑΙΡΑ
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 0,063 0,078 -4,35
30 ημερών 0,054 0,078 13,79
3 μηνών 0,041 0,078 55,66
6 μηνών 0,031 0,078 13,79
12 μηνών 0,031 0,193 -63,33